Arhanghelul Zadkiel – Abundenta si Prosperitate

Ingeri_abundenta_reiki                                                            Arhanghelul Zadkiel

Îmbrăcat, după cum spune tradiţia kabbalistică, în purpură de mare preţ, cu străluciri albastre ca cerul senin din zilele de primăvară, arhanghelul Zadkiel are imaginea unui rege înţelept şi puternic, cu ochi albaştri pătrunzători în care lucesc scântei violete, barbă albă imaculată şi plete la fel de albe. Poartă o coroană imperială împodobită cu cele mai clare safire şi acvamarine, de o neasemuită frumuseţe şi măiestrie, alături de un sceptru la fel de scump, străluctor ca fulgerul.

Denumit şi Sacchiel, Satquiel, Sadkiel, Zedekiel sau Zadquiel, numele său în limba ebraică înseamnă “Dreptatea lui Dumnezeu”, însă nu dreptate în sens de justiţie, ci în sensul respectării legilor şi normelor divine. Tsedek, “dreptate”, este şi numele planetei Jupiter, pe care acesta o guvernează. După tradiţie, spiritele jupiteriene şi îngerii care sunt guvernaţi de Zadkiel sunt îngerii dreptăţii, nobleţei, onoarei, dar şi ai veseliei, umorului şi bunăvoinţei. Acesta corespunde în kabbală valorii Milei şi compasiunii, iar legendele rabinice spun că Zadkiel este acel înger al Domnului trimis lui Avraam pentru a opri sacrificiul fiului său, Isaac, în povestirea biblică din Cartea Genezei. Personalitatea celestă numită Zadkiel este una deosebit de complexă. Literatura modernă îl arată ca un înger al vindecării şi al transmutării, însă el este mult mai mult decât atât.

Zadkiel dispune de o imensă înţelepciune şi este modelul arhetipal al regelui-preot înţelept care judecă pe cei supuşi autorităţii sale cu cea mai mare corectitudine, fie ei bărbaţi sau femei, tineri sau bătrâni, săraci sau bogaţi. Asemenea lui Solomon sau lui Melchizedek, Zadkiel are o imagine impunătoare, de rege puternic şi înţelept, a cărui judecată este una divină. Pe când judecăţile regilor oamenilor pot fi viciate de propria personalitate, judecata lui Zadkiel este întotdeauna dreaptă, nefiind de fapt judecata unui arhanghel, ci însăşi Legea Divină întrupată într-o fiinţă de rang angelic superior.

Acesta preia îndatoririle karmice care vin de la Raziel şi Tzafkiel şi judecă în acord cu principiile cele mai drepte şi mai corecte, stabilind măsura în care spiritul trimis la întrupare se poate bucura de anumite libertăţi sau măsura în care va fi pedepsit luându-i-se anumite privilegii. Aici sufletul judecat, odată pus în faţa faptelor sale de către îngerii înainte menţionaţi, îşi acceptă lecţiile pe care trebuie să le înveţe şi depune jurămintele cu care se leagă de anumite persoane faţă de care are de îndreptat ceva sau care au faţă de el datorii karmice.

Zadkiel cunoaşte măsura bucuriei şi tristeţii fiecărui om, cunoaşte când anume să pedepsească şi când să răsplătească şi mai ales când să ierte. Cei care apelează la mila divină nu fac decât un apel la imensa milă şi înţelepciune întrupată în el, în aşa fel încât Zadkiel este cel care decide, spre exemplu, îndeplinirea unei rugăciuni sau amânarea alteia. Dacă omul care emite o rugăciune o face din suflet şi cu inima curată, având destulă libertate de sus pentru a se bucura de îndeplinirea cererii sale, acesta este ajutat în cel mai prompt mod de către îngerii aflaţi sub comanda lui Zadkiel.

Cazurile incredibile de câştiguri pe care unii oameni le reportează sunt rodul muncii tăcute a îngerilor abundenţei. Cei care se roagă pentru bunăstare, belşug, bucurie şi chiar şi câştiguri materiale, de fapt fac cereri către curtea de judecată prezidată de Zadkiel, iar cele mai curate suflete primesc întotdeauna ajutorul cerut. În spatele fiecărui câştig sau întorsătură norocoasă în viaţa unui om se află de fapt judecata divină întrupată în acest arhanghel.

De la banul găsit pe stradă cu care omul înfometat îşi poate cumpăra o pâine şi până la împrumutul de care depinde o afacere sau o casă, toate sunt sub ochiul său atent şi drept. Toate situaţiile favorabile şi defavorabile, toate bucuriile şi necazurile, toate pierderile şi câştigurile sunt în domeniul său şi nimic nu trece fără acordul său. Cu toate că Zadkiel poate fi perceput ca un arhanghel cu aer maiestuos şi demn, dar blând şi cu un deosebit simt al umorului, acesta are şi un aspect feminin foarte pronunţat.

Câteodată acceptă să se manifeste pur şi simplu sub forma sa feminină, iar în decursul istoriei au existat câţiva avatari feminin care au întrupat energia nucleului său spiritual. Cel mai cunoscut este Kwan Yin, maestră asiatică ce a ajuns să fie privită ca o zeiţă a compasiunii. Prin intermediul energiilor feminine, Zadkiel întrupează mila, compasiunea, grija şi dăruirea. Abundenţa şi ocrotirea pe care fiecare părinte se simte dator să le asigure copilului său sunt inspirate direct de natura acestui arhanghel, după cum planeta Jupiter este gardianul şi păstrătorul siguranţei în întreg sistemul solar.

La fel cum câmpul gravitaţional magnific al lui Jupiter a deviat întotdeauna meteoriţii, cometele şi asteroizii care ameninţau cu distrugerea planetele mai mici, la fel şi Zadkiel oferă protecţie şi siguranţă celor care îi solicită ajutorul din suflet lui Dumnezeu. Natura lui este asemănătoare atât zeilor din mitologiile celor vechi, care judecau drept şi domneau peste ceilalţi zei, precum Zeus, Jupiter, Indra sau Anu, cât şi zeiţelor care îi acompaniau pe aceştia ca întrupări ale milei şi înţelepciunii, precum Athena, Minerva sau Maat. Deşi nu este în mod direct aspectul superior al acestora, Zadkiel este legat fără doar şi poate de ei prin natura serviciului pe care îl oficiază şi cu care a fost investit de către Dumnezeu.

Putem să chemăm în ajutor acest arhanghel deosebit de puternic şi de blând când simţim că ne trebuie ceva, că suntem în neajuns, sau când dorim să beneficiem de mila şi compasiunea divină, prin următoarea invocaţie-rugaciune: “Prin numele lui Dumnezeu Cel Prea Înalt EL, te chem, prea-drept şi prea-milostiv arhanghel Zadkiel, pentru a mă ajuta în acest ceas în care am nevoie de judecata dreaptă şi ajutorul tau, Aici şi Acum. Amin!”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.