12 Motive excelente pentru a integra postul in viata noastra

reiki_cursuri1. Postul ne ajută să ne reglăm greutatea corporală. Pentru cei supraponderali este o adevărată ocazie de profundă refacere a organismului şi eliminare a substanţelor ce împovărează fiinţa. Pentru cei ce nu reuşesc să se împlinească din punct de vedere corporal, redă atunci când este realizat cu inteligenţă, apetitul, restabileşte asimilaţia şi determină astfel dorita reglare ponderală.

2. Postul ne permite să ne adaptăm mult mai uşor la condiţiile de mediu. Rezistenţa, atât în situaţiile de căldură foarte mare cât şi la temperaturi scăzute este mult îmbunătăţită prin realizarea consecventă a postului; “termostatul” natural este făcut să funcţioneze optim.

3. Postul conferă claritate şi putere minţii. Eficienţa acţiunilor noastre este astfel crescută în mod semnificativ.

4. Postul purifică psihicul şi ne ajută să ne eliberăm de emoţiile negative. Mânia, ura, lăcomia, poftele şi dorinţele inferioare, ataşamentul, gelozia, invidia, frica, slăbiciunea sunt înlocuite gradat de trăiri stenice, bucurie, afectivitate, înţelegere, bunăvoinţă şi detaşare.

5. Postul vindecă. “Punctele slabe” ale organismului nostru, zone perturbate de acumularea substanţelor nocive provenind din alimentaţia greşită, sunt purificate şi întărite. Un mare număr de afecţiuni, manifestate sau în curs de manifestare pot fi ameliorate şi chiar complet vindecate prin post, în acest sens existând nenumărate mărturii ale celor ce au reuşit să transforme cu ajutorul postului boala într-o adevărată “trambulină” pentru transformarea lăuntrică. Postul devine astfel cea mai ieftină, accesibilă şi profundă modalitate de vindecare pe care Natura ne-a pus-o la dispoziţie.

6. Postind putem înţelege că omul mănâncă pentru a trăi şi nu trăieşte pentru a mânca. O perioadă de post ne permite să reevaluăm importanţa unei alimentaţii echilibrate pentru întreaga noastră viaţă.

7. Prin post întregul corp este regenerat. Organele digestive, rinichii, pielea, plămânii, inima şi întregul sistem circulator beneficiază din plin în urma repaosului alimentar care le conferă timpul necesar pentru a-şi reface ritmurile naturale armonioase îmbunătăţindu-şi astfel funcţionarea foarte mult.

8. Postul este un remediu contra îmbătrânirii. S-a constatat în cazul celor ce postesc în mod constant pentru anumite perioade de timp, încetinirea semnificativă a proceselor de degenerare corporală şi a îmbătrânirii. Trupul îşi menţine astfel supleţea şi întregul sistem nervos este menţinut într-o stare foarte bună de funcţionare până la vârste înaintate.

9. Postul ne apropie de aspectele profunde ale fiinţei noastre. Fiinţele spirituale, sfinţii şi înţelepţii din toate timpurile au postit, considerând aceasta ca o modalitate necesară care împreună cu aspiraţia intensă spre Dumnezeu ajută la regăsirea în propria fiinţă a luminii spirituale esenţiale. În perioada postului cei care aspiră către Dumnezeu descoperă cu uimire şi încântare un nou mod de hrănire, sublimă, prin energiile pure şi armonioase ale Naturii.

10. Postul poate fi realizat de oricine – cu condiţia să fie în mod înţelept adaptat necesităţilor şi disponibilităţilor individuale. O zi de post pe săptămână este în majoritatea cazurilor uşor de realizat şi profund benefică.

11. Postul ne conferă timp liber – putem descoperi astfel că timpul acordat altfel procurării şi preparării hranei devine disponibil pe întreaga perioadă a postului, permiţându-ne să realizăm activităţi la care aspiram poate de mult timp.

12. Postul amplifică voinţa, fermitatea interioară şi bucuria de a trăi. Imaginea comună formată despre post este aceea a fiinţei care respinge cu îndârjire hrana, printr-un uriaş efort al voinţei, care îi aspreşte şi “usucă” fiinţa. Cu toate acestea, postind în mod înţelept putem descoperi, din contră, o mai mare savoare, satisfacţie şi bucurie în întreaga noastră viaţă.

POSTUL COMPLET DE O ZI

“Timp de şase zile hrăniţi-vă trupul cu darurile Naturii, dar în a şaptea zi sfinţiţi-vă trupul pentru Tatăl vostru divin Ceresc. Şi în a şaptea zi nu mâncaţi mâncare pământească, ci trăiţi numai din cuvintele şi gândurile lui Dumnezeu. Şi fiţi toată ziua cu îngerii Domnului, în Împărăţia Tatălui Ceresc. În această a şaptea zi, lăsaţi îngerii lui Dumnezeu să clădească Împărăţia divină a Cerurilor în trupul vostru, aşa cum voi munciţi şase zile în Împărăţia Mamei Divine a Naturii. În timpul celei de a şaptea zile, nu lăsaţi deloc mâncarea să tulbure munca îngerilor în trupul vostru, ci beţi numai apă curată, iar Dumnezeu vă va da viaţă lungă şi fericită pe pământ şi veţi ajunge să aveţi viaţă lungă în Împărăţia Cerurilor.”                      Evanghelia Păcii după Ioan

Majoritatea oamenilor au credinţa greşită şi chiar absurdă, că dacă omit o masă li se va petrece ceva foarte rău. Ei uită că în organismul lor sunt depozitate rezerve pentru cazuri de nevoie şi că acestea ar putea să le întreţină viaţa fără hrană din afară pe toată durata unei boli obişnuite. Unii cercetători renumiţi afirmă chiar, în urma studiilor efectuate, că omul are posibilitatea de a rezista fără hrană până la 100 de zile. Sunt nenumărate exemplele celor care au ţinut post negru timp de 40 de zile, pentru a se vindeca astfel de boli foarte grave sau pentru a se apropia de Dumnezeu. Chiar şi atunci când este pură, hrana lasă în organism unele reziduuri şi de aceea se recomandă să fie practicat periodic repausul alimentar complet sau altfel spus postul negru, în care nu se mănâncă nimic şi se bea doar apă, un anumit interval de timp – 24 de ore de exemplu – ceea ce are ca efect purificarea eficientă a întregii noastre fiinţe. În majoritatea cazurilor, frecvenţa optimă cu care trebuie practicat postul negru este o dată pe săptămână. În funcţie de tipul constituţional pot să existe însă anumite variaţii. În general, o persoană cu o  constituţie şi armonioasă din punct de vedere corporal, poate să ţină chiar şi 2-3 zile de post complet pe săptămână, continuu sau cu pauze; unei persoane active si energice se indică numai 1-2 zile de post, iar unei fiinţe cu o constitutie mai “fragila”, nu i se recomandă mai mult de o zi de post săptămânal (cu condiţia să bea suficientă apă).

Este deci foarte bine ca în mod regulat să fie ţinută o zi de post, prin abţinerea de la orice fel de hrană (cu excepţia apei simple, din care este bine să bem cam 1,5 l în ziua respectivă) timp de o zi (24 de ore). În postul creştin, se mănâncă în general la apusul soarelui, dar în postul complet abţinerea de la hrană se face până a doua zi dimineaţă. Acest principiu este recomandat de toate terapiile, cu rezultate deosebite. Zilele de post au rol de punere în repaus a întregului tub digestiv, de eliminare a reziduurilor metabolice şi de purificare a întregii noastre fiinţe.

Sursa: liviugheorghe.wordpress.com

Corpul eteric

reiki_cursuriCu ajutorul unui aparat foarte sensibil, cu un galvanometru, se constată că atunci când celulele corpului carnal sunt în activitate, când muşchii se contractă ori nervii sunt în funcţiune, se produc în corpul nostru curenţi electrici mai mari sau mai mici, în funcţie deintensitatea activităţii celulelor organelor corpului carnal. Prezenţa electricităţii implică prezenţa materiei eterice din aer. Rezultă aşadar că toate celulele, toate asociaţiile corpului nostru sunt înconjurate şi pătrunse de eter, reproducând astfel o copie exactă a organelor şi deci a întregului corp carnal, un dublu, un al doilea corp, de natură eterică, de unde şi numele de dublul eteric al corpului carnal. De fapt corpul eteric este tiparul, matriţa în care este turnat corpul carnal.

Cu toate că până acum acest eter nu a fost captat şi studiat în laborator, el se poate vedea ca şi orice obiect fizic (masă, scaun etc), însă nu cu vederea ochilor fizici, ci cu  vederea astrală pe care unele persoane o au naturala, ca un dar de la Dumnezeu, sau o pot obţine prin anumite antrenamente.

Deci un om înzestrat cu vederea astrală vede acest dublu eteric, care are o culoare cenuşiu violetă. Calitatea, fineţea, organizarea şi puterea de funcţionare a acestui dublu eteric depind de calitatea şi fineţea corpului carnal. Când drintr-o anumită alimentaţie şi conduită morală purificăm corpul carnal, atunci în mod automat, inconştient, purificăm, înnobilăm şi dublul nostru eteric.

Rolul acestui dublu eteric este ca să întreţină vigoarea, puterea şi căldura corpului carnal. Graţie lui muşchii se contractă, nervii conduc impresiile din afară sau ordinele venite de la creier, inima pompează sângele care curge prin vene şi artere, se prefac alimentele etc.

Întreaga vitalitate a corpului carnal se datoreşte unei forţe plecate din soare, care scaldă sistemul nostru planetar şi pătrunde prin pielea şi organele noastre, în lungul substanţei eterice a dublului eteric. Această forţă plecată din soare şi care întreţine viaţa în plante, animale şi om se numeşte forţă vitală sau curent vital.

Dublul eteric mai joacă şi rolul de punte între corpul carnal şi corpul sufletesc al omului. Toate impresiile culese din lumea exterioară se transmit în lungul nervilor prin materia eterică a dublului eteric şi toate gândurile şi Voinţa plecate de la spirit se transmit la organe sau în afara corpului tot prin materia eterică ce însoţeşte nervii corpului nostru carnal.

Dacă dublul eteric pierde prin radiere în spaţiul înconjurător prea mult din fluidul său eteric, deci forţă vitală, atunci corpul carnal oboseşte şi dacă se continuă această stare, cădem bolnavi, în acest caz se impun repaus, linişte, aer curat, alimente uşoare şi substanţiale, pentru ca să absorbim din spaţiu şi din alimente noi forţe vitale, care să redea sănătatea şi vigoarea necesară traiului.

În timpul somnului, spiritul se furişează afară din corpul fizic- format din corpul carnal şi eteric – lăsându-l în pat să doarmă, pentru ca primind curent sau forţă vitală din spaţiile planetare să-şi câştige forţele necesare lucrului pentru ziua următoare. În această escapadă spiritul rămâne mereu în legătură cu corpul fizic printr-un fir fluidic, fiind gata în orice secundă să reintre în trup.

La moarte spiritul iese din corpul carnal, dar de această dată definitiv, rupând orice legătură cu el şi târând acum după el şi dublul eteric, pe care îl va lepăda curând după ieşirea din corpul carnal.

Dublul eteric trăieşte astfel câteva ceasuri lângă asociatul său de existenţă – corpul carnal – devenit cadavru şi poate fi văzut de cei din jurul mortului, mai ales în prima noapte, deasupra sicriului sau a mormântului, ca o fantomă mută şi nemişcată. Ea va pieri peste câteva minute, materia ei risipindu-se în materia eterică a planului fizic înconjurător, servind în viitor la crearea unui nou corp eteric al unui copil ce va îmbrăca spiritul care va veni în lumea terestră.

Din cele spuse rezultă că depinde de noi ca acest corp carnal şi dublul eteric să le avem grosolane sau să le formăm mai fine, prin alimentaţia noastră, prin gândurile şi acţiunile noastre nobile. După cum un om – prin cultură muzicală şi prin educaţia simţului muzical ajunge să perceapă cele mai fine note şi tonul fiecărui instrument dintr-o orchestră, tot astfel printr-o lungă şi metodică preparare – care nu este timpul şi locul a o descrie – omul îşi poate face corpul foarte sensibil, ca auzul şi Vederea lui să perceapă vibraţii mai fine decât cele fizice şi astfel să poată auzi şi vedea în lumea invizibilă, în lumea astrală, care e chiar în jurul său.

Asemenea persoane sunt rare, dar cei care prin vieţile lor trecute, pline de cuminţenie, şi prin prepararea din viaţa prezentă au ajuns la această supersensibilitate, la această simţire mai fină decât cea obişnuită – fie auditivă, fie vizuală – sunt datori ca aceste daruri dumnezeieşti să le pună la dispoziţia umanităţii, să le întrebuinţeze dezinteresaţi pentru progresul omenirii.

Corpul carnal şi eteric constituie corpul fizic. Prin el conştiinţa noastră, spiritul nostru gândeşte, acţionează în lumea sau în planul fizic, în lumea supusă cercetărilor noastre, în lumea ce cade sub simţurile corpului fizic.

Sursa: Scarlat Demetrescu -” Viata dincolo de mormant”

 

Mantre Sacre

reiki_mantre

Mantra AUM

AUM este un cuvânt din Sanskrită, cea mai veche limbă scrisă cunoscută pe pământ. În aceste scrieri străvechi, AUM este sunetul primordial, sunetul creaţiei Universului. Se spune că este sunetul care conţine toate celălalte sunete, toate cuvintele, toate limbile şi toate mantrele.

AUM este mantra de bază dintre toate mantrele sanscrite. Este o abreviere a celor trei manifestăriri ale energiei divine(shakti): A (Bhrahma Shakti – puterea de a crea ), U (Vishnu Shakti – puterea de a păstra, a conserva, a mentine echilibru), and M (Shiva Shakti – a elibera, distruge). Liniştea care urmează după fiecare pronunţie a sunetului este starea absolută de A FI, numită Brahman, care este începutul şi sfârşitul a tot ceea ce există.

Grafic aceasta silabă din Sanskrită este formată din trei parţi: partea care seamnă cu cifra 3 este “A“, caciula de deasupra este “U” iar punctul este “M“. Se mai numeşte şi silaba din patru elemente, al patrulea fiind tăcerea din care ia naştere sunetul şi moare. Deasemenea, simbolic, “A” este starea trează a contiinţei, “U” este starea de visare şi “M” somn profund şi a patra, tăcerea, este starea dincolo de cele trei. Simbolul reprezintă şi cele trei planuri ale existenţei – fizic, astral şi cauzal.

Sunetul produs de “A” significă tot ce este observat şi perceput în starea de constiinţă a unui individ. Sunetul literei “U” significă tot ce este observat şi perceput în starea de conştiinţă din timpul somnului. Sunetul produs de “U” significă tot ceea ce este necunoscut. ‘Liniştea’ reprezintă realitatea fundamentală care este dincolo de cele trei.

Încântarea mantrei AUM va purifica mintea, emotile, trupul şi dă naştere unor raze de lumină care aduc iluminarea mintii. În alte cuvinte mai new age putem considera că AUM este sunetul divin şi simbolul sacru, ce ne conectează la Înalta Conştiinţă a Sursei Divine purificând corpurile noastre energetice, chakrele şi ridicând starea noastră vibraţională la frecvenţa Sinelui nostru Superior.

Mantra Om Mani Padme Hum

Dintr-o lectură oferită de Înalţimea Sa Dalai Lama din Tibet la Centrul Mongol Buddhist Kalmuck, din New Jersey. Om Mani Pedme Hum (sau Om Mani Pedme Hung) este cea mai populară mantră în Tibet, recitată de Buddhisti, pictată sau gravată pe roci, roţi de rugaciune, cranii de iac. Tibetanii, aproape toţi buddhistii, cred că este foarte benefic să practice mantra lui Chenrezi, Bodhisattva al Compasiunii (Zeitatea protectoare a Tibetului), care eliberează karma negativă, acumulează merit, ajută să te salvezi din oceanul de suferinţă şi să atingi starea de Buddha. Rostind mantra cu voce tare sau în surdina, învartind roţile de rugăciune cu mantra şi gravând mantra în pietre sunt practicile obişnuite.

OM simbolizează impuritatea corpului, vorbirii şi minţii şi de asemenea nobleţea şi puritatea corpului, vorbirii şi minţii a unei Buddha. Buddhismul susţine ca impuritatea corpului, vorbirii şi minţii poate fi transformată, purificată ca al unui Buddha, care a fost odată impur şi apoi eliberându-se de atributele negative, a realizat iluminarea. MANI, bijuteria, simbolizează factori ai metodei, compasiunii şi iubirii, intenţia altruistă de a te ilumina. “Aşa cum o bijuterie este capabilă să înlăture sărăcia, aşa şi mintea altruistă a iluminarii este capabilă să înlăture sărăcia, dificultăţile pentru a atinge pacea interioară. Similar, aşa cum o bijuterie împlineşte dorinţele fiinţelor, aşa şi intenţia altruistă de a te ilumina împlineşte dorinţele fiinţelor”, spune Dalai Lama. PADME înseamnă lotus şi simbolizează înţelepciunea. Crescând din noroi, dar fără a fi pătat de noroi, lotusul indică calitatea înţelepciunii, care te menţine în afara contradicţilor. Ultima silabă, HUM, înseamna inseparabilitate; simbolizand puritatea şi poate fi realizată prin uniunea metodei cu înţelepciunea.

OM MANI PADME HUNG HRI

Aceasta este mantra compasiunii iubitoare. Aceasta este mantra fundamentală, care purifică

suferinţa din cele şase tărâmuri ale samsarei. În acelaşi timp, ea purifică cauza suferinţei celor

şase emoţii negative. Această mantra reprezintă întruparea lui Buddha Avalokiteshvara (Chenresi) şi este esenţa iubirii necondiţionate şi a compasiunii tuturor Buddhaşilor. Recităm această mantra cu iubire şi compasiune pentru toate fiinţelor simţitoare, mamele noastre, care ne-au fost părinţi de-a lungul nenumăratelor vieţi trecute. Oricine recită această mantra cu inima plină de compasiune iubitoare şi cu dorinţa de a purifica şi elibera fiinţele de suferinţă şi de cauza suferinţelor produsă de cele şase emoţii negative, karma lui/ei negativă este purificată odată cu karma tuturor fiinţelor simţitoare. În această viaţă avem nevoie de hrană, haine, adăpost şi bani, dar după moarte doar “MANI” ne poate ajuta.

Chiar şi stăpânul morţii se închină în faţa tuturor acelora care recită această mantră în mod regulat:A fost odată o femeie care a recitat mantra OM MANI PADME HUNG HRI zi şi noapte necontenind a învârti morişca rugăciunii ei. Într-o zi ea a murit. În timp ce fiinţele stăteau la coadă în faţa stăpânului morţii, ei au observat dintr-o dată cum stăpânul morţii se ridică şi se închină în direcţia de unde iradia o lumină enormă însoţită de murmurul OM MANI PADME HUNG HRI. Lumina provenea chiar de la această femeie care ajunsese acolo învârtind în continuu roata rugăciunii ei şi murmurând sunetul divin al acestei mantra.

OM: silaba “OM” purifică mândria şi suferinţa zeilor şi a zeiţelor aflate în rai. În rai, mândria

este principala emoţie negativă care afectează fiinţele şi care le face să decadă din nou în

străfundurile samsarei. Mintea zeilor şi a zeiţelor nu este liberă de ignoranţă, ei fiind plini de

mândrie şi aroganţă. Ei cred că sunt perfecţi. Viaţa lor este extrem de fericită, toate dorinţele

lor sunt îndeplinite şi viata lor este foarte lungă. Ei ajung să aibă o astfel de viaţă datorită

faptului că de-a lungul vieţilor trecute au acumulat foarte multă karmă pozitivă, numai că ei uită

să o dedice în scopul obţinerii iluminării. Karma pozitivă este folosită doar în scopul obţinerii

fericirii şi astfel, fiinţele din tărâmul zeilor nu reuşesc să transceandă ignoranţa fiind ghidate

în mod greşit de marea lor fericire. În mod egoist, lor nu le pasă de suferinţa celorlalte fiinţe,

care suferă zi şi noapte. După ce această karmă este consumată, ei trebuie de asemenea să moară.

Dacă nu dezvoltă înţelepciunea iluminării şi nu îşi purifică mintea de mândrie, ei trebuie să

experimenteze din nou suferinţa morţii şi a tărâmurilor inferioare, în conformitate cu karma lor

individuală. (În anumite tărâmuri ale zeilor, învăţăturile despre iluminare sunt prezente şi

fiinţele din acea lume practică Dharm)Atunci când zeii sau zeiţele trebuie să moară, după multe bilioane de ani de fericire, o voce anunţă în ceruri că în această zi acest zeu sau zeiţă trebuie să moară. În conformitate cu karma individuală, el/ea vor renaşte în iad, pe tărâmul spiritelor flămânde , în tărâmul animalelor, ca fiinţă umană, ca semizeu sau semizeiţă sau din nou, în tărâmul zeilor. În acel moment, zeul sau zeiţa care trebuie să moară îşi pierde ornamentele divine, radiaţia luminoasă şi devine foarte urât/urâtă. Toţi ceilalţi zei şi zeiţe părăsesc pe cel care urmează să moară, iar această fiinţă trebuie să sufere cumplit (precum un peşte fără apă) o perioadă de cinci ani în lumea zeilor (corespunzător a câteva milioane de ani din lumea noastră).

Mantra “Om Mani…” şi vase de ofrande cu apă şi flori sfinţite

Emoţia negativă a mândriei şi acumularea de foarte multă karmă pozitivă, dar care este

dedicată în scopul fericirii proprii, nu face decât să permită fiinţelor să ajungă în rai, unde

ele îşi pierd timpul, deoarece propria fericire devine obstacolul în calea evoluţiei spirituale.

MA: silaba “MA” purifică gelozia şi suferinţa semizeilor şi a semizeiţelor. Precum în cazul

zeilor, semizeii şi semizeiţele sunt, de asemenea, fericiţi, viaţa lor este lungă şi dorinţele lor

sunt îndeplinite, totuşi, într-o mai mică masură decât în cazul zeilor şi al zeiţelor. Deoarece

semizeii sunt capabili să vadă tărâmul zeilor şi să observe că aceştia sunt mai fericiţi şi au

atins un grad mai înalt de perfecţiune decât ei, încep să devină geloşi şi încep să îşi dorească

să cucerească raiul şi să stăpânească tărâmul zeilor. Din acest motiv, ei încep războaie împotriva

zeilor şi a zeiţelor şi mulţi dintre ei îşi găsesc sfârşitul în astfel de bătălii. (Zeii şi

zeiţele nu mor chiar dacă sunt răniţi/rănite pentru că ei au la dispoziţie nectarul divin care le

redă viaţa şi sănătatea). Emoţia negativă a geloziei face ca fiinţele să se nască în tărâmul

semizeilor.

NI: silaba “NI” purifică dorinţa şi suferinţa fiinţelor umane. Principala slăbiciune a fiinţelor

umane este dorinţa. Emoţia negativă a dorinţei şi amestecul dintre seminţele acţiunilor bune şi

rele determină fiinţele să se nască în lumea oamenilor. Cu toate acestea, lumea fiinţelor umane

este cea mai norocoasă, de vreme ce iluminarea poate fi atinsă în preţiosul corp uman, maeştrii

care fac disponibile învăţăturile spirituale în acest tărâm. Deoarece fiinţele umane nu

experimentează fericirea extremă (precum zeii şi semizeii) sau sufeinţa extremă (precum animalele,

spiritele flămânde sau fiinţele din iad) ele au astfel oportunitatea să înveţe, să evolueze şi să

atingă iluminarea.

PAD: silaba “PAD” purifică lipsa de raţiune şi suferinţa animalelor. Animalele trăiesc într-o

continuă ameninţare fiindu-le frică să nu fie mâncate de alte animale. Singura lor sursă de

fericire este mâncarea sau aceea de a beneficia de favorurile oamenilor, ca animale de companie.

Animalele trăiesc în ignoranţă, pentru că ele nu au un nivel înalt de inteligenţă, nu au

posibilitatea să vorbească şi astfel, oportunităţile lor sunt limitate. Ignoranţa, lipsa de

raţiune şi karma negativă realizată din ignoranţă, determină fiinţele să se nască în tărâmul

animalelor.

ME: silaba “ME” purifică zgârcenia şi lăcomia, precum şi suferinţa spiritelor flămânde. În vieţile

trecute aceste fiinţe au fost foarte zgârcite şi lacome şi au realizat o mulţime de fapte negative

care au rezultat din aceste emoţii. În conformitate cu legea karmei, ele renasc în tărâmul

spiritelor flămânde, unde urmează să experimenteze foarte multă suferinţă, fiind mereu însetate şi înfometate fără a avea putinţa de a fi satisfăcute. Emoţiile negative ale zgârceniei şi lăcomiei, precum şi seminţele faptelor negative ce decurg din aceste emoţii determină naşterea fiinţelor în tărâmul spiritelor flămânde.

HUNG: silaba “HUNG” purifică furia şi suferinţa fiinţelor din iad. Există două tipuri de tărâmuri

inferioare ale iadului, unde fiinţele experimentează suferinţa extremă, sunt aşa-numitele “iaduri reci” şi “fierbinţi”. Emoţia negativă a mâniei şi seminţele acţiunilor distructive ale crimelor determină fiinţele să renască în aceste tărâmuri. Fiinţele din iad trebuie să îşi ispăşească aici suferinţa până îşi consumă şi purifică karma negativă. Totuşi, prin intermediul puterii mantrei

“OM MANI PADME HUNG HRI” ele pot să purifice seminţele acţiunilor negative şi energia ce rezultă din aceste acţiuni.

HRI: silaba “HRI” garantează că cele menţionate mai sus se vor întâmpla şi anume că cele şase emoţii negative ale celor şase tărâmuri vor fi purificate. Atunci când silaba “HRI” este

pronunţată, toate fiinţele simţitoare, fenomenele şi fiinţele iluminate se unesc în natura

esenţială a minţii care este perfecţiune, libertate, deschidere totală şi fericirea eternă a

iluminării. Silaba “HRI” este phowa supremă.

 

Mantra Sufletului este urmatoarea:

” Eu sunt Monada. Eu sunt Sufletul. Eu sunt Lumina Divina. Eu Sunt lubirea. Eu sunt lntentia, Eu

sunt modelul perfect.”

 

1. Eu sunt Sufletul – afirmatie care va aduce identificarea cu Sufletul. Steaua Sufletului creste

in marime, stralucire si radiere, iar canalul central incepe sa se umple cu focul curcubeu.

Aceasta afirrnatie aduce identificarea cu Sufletul.

2. Eu sunt Lumina Divina – afirmatia acceseaza supraconstientul, iar focul curcubeu continua sa

curga in canalul central, sa-l umple

3. Eu Sunt lubirea – afirmatia acceseaza iubirea spirituala. O culoare trandafirie, roz se revarsa

din inima Stelei Sufletului inundand canalul central

4. Eu sunt lntentia – acceseaza intentia, vointa spirituala. Culorile rosu aprins (clar,

stralucitor) , violet, alb si albastru-indigo, incep sa se reverse si sa umple canalul central

5. Eu sunt modelul perfect – aceasta ultima afirmatie semnifica faptul ca ati venit in viata

prezenta cu un scop precis al sufletului, iar acesta va va fi revelat; Cei sapte centri energetici

care se afla de-a lungul coloanei vertebrale se intensifica. Podul curcubeu, reprezentat de

canalul central este un pod, o legatura de energie si constiinta intre spirit si materie. Este

canalul, conducta prin care viata spiritului si constiinta sufletului circula.

Purificarea si reechilibrarea organismului prin post

941858_146352925553483_1614085016_n

Inca din Antichitate, postul alimentar a avut proprietati curative asupra corpului fizic, psihicului, sufletului, precum si spiritului. Multe religii au ca si punct central “postul” drept scop de purificare. A sti sa controlezi corect postul alimentar insemna a sti sa-ti controlezi fiinta si dorintele: senzatia de foame si supunerea. Dupa cum se stie, postul reprezinta abtinerea voluntara si controlata de la mancare, sau in varianta mai stricta, renuntarea completa la hrana, alegand un consum exclusiv de apa.

Postul, un subiect la moda in aceasta perioada, este recomandat pentru purificarea si reechilibrarea organismului, eliminarea toxinelor acumulate si reprezinta o metoda naturista preventiva de vindecare si autovindecare, acestea amplificand efectul de vindecare al organismului. Postul ajuta si la evitarea exceselor, promovand o alimentatie moderata in dieta, avand ca scop efectul de anti-imbatranire si reducerea riscului de dezvoltare a unor stari patologice.

Exista mai multe tipuri de posturi:
– postul absolut are efectele cele mai puternice (nu se consuma nici un fel de aliment si nici macar apa)
– postul total ( se consuma numai apa in momentele in care este absolut necesar)
– postul cu zeama de legume ( apa este inlocuita cu zeama de legume)
– postul cu ceaiuri si sucuri ( se consuma ceaiuri din plante medicinale si sucuri din legume, cu un consum limitat la 1/2 l/zi)
– postul cu sucuri ( se consuma sucuri de fructe pentru purificarea organismului si sucuri de legume pentru reconstructia si regenerarea organelor si tesuturilor afectate in urma unor boli)
– postul cu cruditati ( avand la baza cruditatile in cantitati moderate)

Cand si cat postim?

Se recomanda ca orice persoana sa posteasca cel putin de doua ori: Postul Pastelui si Postul Craciunului, in momentul in care dieta se modifica in functie de anotimpuri. Insa, multi oameni postesc lunar, altii ori de cate ori organismul simte nevoia de a elimina toxinele acumulate.
In functie de obiectivul pe care il are o persoana, durata posturilor poate fi de 2-7 zile, ajungand la 3 saptamani, cand se urmareste o purificare a intregului organism. In alte cazuri, posturile pot dura si 49 de zile, si in acel moment organismul va suferi o purificare globala.

Postul crestin

Insa, intr-un post obisnuit, pentru a evita malnutritia, se recomanda sa consumam proteine (nuci, alune, migdale, fistic, seminte), grasimi de origine vegetala si o hidratare corecta a organismului, cel putin 1.5-2 litri de apa pe zi. A tine post nu trebuie sa te limiteze sa consumi doar alimente procesate din comert, precum pate si salam vegetal, zacusca. Poti integra o alimentatie sanatoasa pe baza de legume crude (varza verde, conopida, telina), mancaruri delicioase gatite din legume si foarte multe fructe, sucuri si seminte.

Majoritatea oamenilor cred ca daca sar peste o masa, li se va intampla ceva groaznic, vor lesina pe strada, insa organismul lor sunt depozitate rezerve care ar putea sa le intretina viata fara hrana pe toata durata unei boli obisnuite.

Postul negru

Postul negru, unul din cele mai puternice modalitati de purificare, se adreseaza oricarei persoane care doreste sa-si redobandeasca puritatea si libertatea. Dupa un post de 24 de ore, este indicat sa mancam fructe si legume, in stare cruda, sau usor gatite.

Corelatiile astrologice intre postul negru si ziua in care trebuie tinut conduc la asimilarea in propria noastra fiinta a diferitelor aspecte benefice, la armonizare si rezonanta cu sfera subtila de forta a unei planete: luni – Luna, marti – Marte, miercuri – Mercur, joi – Jupiter, vineri – Venus, sambata – Saturn, duminica – Soarele.

Corelatia postului negru cu zilele saptamanii:
Marti: eliminarea confruntarilor, karmei violente, accidentelor, etc.
Miercuri: creste abilitatea de a intermedia si de a comunica si adapta
Vineri: asimilarea aspectelor care tin de afectivitate, iubire, armonie, frumusete, transfigurare, senzualitate rafinata, simpatie, atractie magnetica
Duminica: solarizarea si purificarea fiintei, arde karma negativa acumulata, favorizeaza deschiderea si apropierea catre aspectele spirituale inalte, Dumnezeu.

Chakrele si dezechilibrul lor

Chakrele

În traditia hindusa sau în cea Budistă, se identifică în structura omului un număr de 7 asemenea chakre, care în sanscrită înseamnă roţi care se învârtesc. Adevărul e că oricum le-ai denumi: plexuri, vortexuri, lotusuri, ele sunt prezente în câmpurile corpurilor subtile ale corpului uman şi sunt ca nişte pâlnii care absorb şi ejectează energie subtilă. Dacă ne referim doar la cele 7 chakre principale, ele sunt de obicei legate, ca în cazul fiecărei structuri din oricare corp ce formează fiinţa multidimensională umană, de aspecte specializate şi au legăture cu anumite manifestări, fiind parte integrantă din sistemul energetic uman. La fel cum dacă unui copac i se taie rădăcinile, acesta se usucă, la fel şi în cazul chakrelor, în cazul unor funcţionări perturbate pot apărea tot felul de afecţiuni, probleme sau schimbări în comportamentul sau linia destinului omului respectiv.

nu putem vorbi doar de cele 7 chakre principale, pentru că, folosind percepţiile extrasenzoriale, acestea sunt în număr mult mai mare şi prezintă caracteristici diferite chiar şi în funcţie de vârsta celor observaţi. Se pot identifica de asemenea şi diferenţe structurale putând cataloga aceste prezenţe în câmpurile subtile ca plexuri şi subplexuri, sau să vorbim de un singur plex acolo unde de fapt trei plexuri se unesc într-unul singur la suprafaţă, fiind foarte greu pentru un observator neinstruit să sesizeze diferenţele. pentru un bio-energo-terapeut însă, cunoaşterea celor 7 chakre principale, ale principiilor de funcţionare şi afecţiunilor cu care sunt asimilate poate fi un real ajutor în munca pe care o întreprinde. Însă, la fel de important de menţionat, este faptul că în paralel cu munca la nivel energetic e nevoie de puţină conştientizare la nivelul pacientului în legătură cu problema abordată, pentru că de cele mai multe ori unele comportamente sau lecţii neasimilate conduc în scurt timp la reapariţia problemei rezolvate într-o intervenţie pe sistemul de chakre.

dacă ai putea privi energia circulând prin aceste mini-găuri negre ai putea să vezi fuioare formate din firişoare microscopice de lumină unduitoare care de obicei intră pe o parte purtând cu ele energie proaspătă, nouă, hrănitoare şi exhaustând pe partea cealaltă acelaşi tip de fuioare, dar cumva mai puţin dense, lipsite de substanţă. Asta ne conduce către o altă caracteristică important de menţionat şi anume faptul că plexurile au de obicei un punct de concentrare (în cazul celor 7, aflat aproximativ la nivelul coloanei vertebrale) şi două pâlnii care se deschid către exterior, ca două conuri unite în vârf, dar există şi plexuri care nu prezintă decât un singur con.

Mai există câteva aspecte ce trebuie menţionate pentru a completa imaginea chakrelor în sistemul energetic uman. Este vorba despre cele trei nadisuri, în fapt, în tradiţia vedică curgerea celor două arhe-tipuri de energie Yin şi Yang pe cele două canale de energie Ida – asociat energiei feminine, Lunei, fluviului Gange – şi Pingala – asociat energiei masculine, soarele, fluviul Yamula şi canalul central Shushuma – asociat echilbrului. În interiorul acestui cel de-al treile canal există curgerea lui Brahma, esenţa radiaţiei spiritului, legătura neoprită cu divinitatea. Acest triplu circuit (doar o altă oglindă a trinităţii creatoare) circulă evident, trei tipuri de energie, pe fiecare din cele trei nadisuri. Astfel pe canalul Pingala circulă prana (principiul activ al energiei şi este legată de partea stângă a creierului, de raţional şi de partea dreaptă a corpului), pe canalul Ida circulă apana (principiul pasiv al energiei şi este legată de partea dreaptă a creierului, creativă şi partea stângă a corpului) iar pe canalul Shushuma circulă kundalini, care este energia Eu-lui divin şi care odată declanşată (are ca sediul chakra 1, unde stă încolăcit ca un şarpe, de unde şi numele asociat) aceasta produce trensformări puternice în omul care le experimentează. E foarte bine să ştim că toate sunt procese naturale, ele se întâmplă datorită evoluţiei sprirituale personale sau lucrând asupra acestor energii trebuie să lucrăm şi la evoluţia aspirituală, pentru că altfel, ele devin nişte tehnici, nişte instrumente pur şi simplu şi atunci adevărata lor valoare scapă celui care le simte şi le face să curgă natural. E vorba de echilibru în toate aspectele, nu trebuie să fii guru ca să te poţi analiza o secundă şi să vezi dacă ai capitole la care trebuie să mai lucrezi sau nu. Orice abordare a acestor aspecte trebuie făcută cu cumpătare şi armonizând întotdeauna, sunt paşi pe care trebuie să îi faci, nu poţi planta azi sămânţă şi mâine să culegi fructul. Se poate, dar atunci când startul şi baza sunt solide.

 

Important de menţionat sunt şi chakrele din palme (nu intrăm în detalii privind plexurile principale şi secundare sau nadisurile care le deserverc, dar ceea ce e de menţionat şi trebuie reţinut este faptul că practic această “încrengătură” de nadisuri, canale, plexuri, subplexuri şi alte filamente şi bio-luminiscenţe, plus prezenţa propriu zisă a câmpului bio-magnetic crează ceea ce extrasenzorial sau prin intermediul fotografiei kirilian ca şi câmpuri aurice) care sunt foarte puternice, de aceea se şi folosesc atât de mult în vindecări, sau chakrele din tălpi (foarte importante sunt cele trei din talpă şi cele aflate pe fiecare buric de deget) care fac transferul cu pământul, prin care se face aşa numita împământare, sau legătura cu steaua pământului, sursa de energie telurică (parte a conceptului sistemului corporal cu 9 chakre, unde la cele 7 standard adăugăm această a 8a chakra ce se află la aproximativ 30 cm în jos în pământ, sub tălpi şi cea de-a 9a chakra, steaua soarelui, care se află la aproximativ 15-20 cm deasupra capului, deasupra ultimei chakre sahasrara, sursa de energie cosmică – solară. Dacă trasăm geometria sacră a corpului uman, pe cercul lui Leonardo daVinci, cele două plexuri ar fi situate pe verticala umană, la cele două extremităţi ale acesteia, tangente acestui cerc, floarea vieţii.

Pe această verticală o să pornim şi noi, într-o scurtă călătorie care păractic marchează pe spirala evolutivă puncte cheie din orice punct de vedere pentru OM şi drumul lui către starea de creator conştient, cu grijă pentru tot ceea ce există, cu înţelepciune pentru ghidare, cu iubire pentru ceilalţi, cu fericire participând în orice ipostază la frumuseţea vieţii.

Prima chakră, poarta roşie, Muladhara, este situată la baza coloanei vertebrale, între anus şi organele genitale şi are o singură pâlnie îndreptată în jos. Aceasta chakră reprezintă legătura cu Pământul, cu energia feminină (Yin) şi guvernează membrele inferioare, rinichii, partea inferioară a coloanei vertebrale (la nivelul osului sacral şi coccisului), gleznele, tălpile, anususul, genunchii, intestinul gros, sistemul osos, coapsele şi fesele, iar la nivel de glande gonadele şi măduva glandelor suprarenale. Fiziologic guvernează sexualitatea, mental stabilitatea, emoţional senzualitatea şi spiritual un simţ al securităţii. Inhibitorul chakrei este TEAMA iar verbul asociat este A AVEA. Blocajele asociate acestui nivel sunt deconectarea de la natură şi pământ, probleme cu greutatea, financiare, de sănătate, tulburări de miros, depresie, teamă de viitor, oboseală cronică.

Pentru deschidere sau echilibrare se pot folosi următoarele metode: dans, mişcare, mers desculţ prin iarbă (exerciţii de tip mers tibetan), reconectarea la natură, grădinărit, jocul cu copiii, masaj relaxant la picioare, haine de culoare roşie.

A doua chakră, poarta portocalie, Swadhisthana, este situată la aproximativ 2 cm. sub buric, la jumătatea distanţei dintre ombilic şi baza coloanei vertebrale şi are deschidere dublă (în faţa şi în spatele corpului). Aceasta chakră reprezintă “sălaşul sufletului” (pentru că este primul sediu al emoţiilor) şi guvernează ovarele sau testicolele, organele sexuale, partea de jos a abdomenului, şoldurile, muşchii pe care îi folosim să reţinem urina, pancreasul, pelvisul şi pielea, iar la nivel de glande cele sexuale şi suprarenale. Fiziologic guvernează reproducerea, fertilitatea şi energia sexuală , mental creativitatea, emoţional bucuria şi spiritual entuziasmul. Inhibitorul chakrei este VINOVĂŢIA ŞI IZOLAREA . Blocajele asociate acestui nivel sunt lipsa de motivaţie, senzaţia că nu eşti iubit, sentimentul neacceptării de către cei din jur, confuzie în plan emoţional, lipsa creativităţii, apariţia unor relaţii disfuncţionale repetitive, lipsa de energie cronică, sentimentul vinovăţiei, nehotărâre, boli asociate blocajului: sciatica, probleme de urinare, constipaţie, crampe musculare, tensiune musculară, alergii, depresie nervoasă, probleme cu ovarele şi intestinele.

Pentru deschidere sau echilibrare se pot folosi următoarele metode: practica Qi-gong, haine orange, statul la soare, învăţând să te iubeşti şi să te respecţi acordându-ţi timp şi dreptul de a savura micile plăceri ale vieţii, un duş lung sau o plimbare pe faleza mării sau pe marginea unui lac, bea multe lichide, desfăşurarea de activităţi creatoare, vindecarea relaţiilor între masculin şi feminin, exerciţii fizice precum rotirile din şolduri sau legănatul de pe vârfuri pe călcâie, dansul creativ în care îţi laşi corpul să se mişte cum vrea el.

A treia chakră, poarta galbenă, Manipura, este situată între ombilic şi osul pieptului (aici e vorba de o triadă de chakre ce se unesc către corpul în care se deschid complet, şi anume în câmpul corpului mental) şi are deschidere dublă (în faţa şi în spatele corpului). Aceasta chakră reprezintă “oraşul giuvaerelor” (sau chakra puterii – fiind centrul minţii obiective, materiale, dar care este totuşi şi sub influenţa emoţionalului) şi guvernează stomacul, splina, ficatul, sistemul nervos şi rinichii, iar la nivel de glande cele endocrine (hipofiza sau glanda pituitară, tiroida, suprarenale, pancreasul endocrin şi epifiza sau glanda pineală). Fiziologic guvernează digestia, mental puterea personală, emoţional expansivitatea şi spiritual tot ceea ce înseamnă creştere şi dezvoltare. Inhibitorul chakrei este RUŞINEA . Blocajele asociate acestui nivel sunt tendinţa de a fi “pleasure people” (adică de a le face pe plac tuturor sau persoanelor pe care le consideră importante, neglinjându-se în mod exagerat pe sine), frica asumării responsabilităţilor şi a propriei puteri, frica de autoritate, dependenţa de ceilalţi, autocritica şi autojudecata, îndoiala, sentimentul de vinovăţie, sindromul “omului invizibil”, boli asociate blocajului: constipaţie sau diaree, hernie, sterilitate, urinare grea sau dureroasă, circulaţie proastă sau dureri la picioare, ulcer, diabet, hipoglicemie, probleme cu ficatul, cu splina, cu pancreasul, artrita, anorexia, dificultăţi respiratorii, dezechilibre în alimentaţie.

Pentru deschidere sau echilibrare se pot folosi următoarele metode: haine galbene, exerciţii de respiraţie (conştientă), eliberarea prin strigăt atunci când e posibil, aprinderea unui foc de tabără, fă ceva diferit, ieşi din rutină, fă o listă cu oameni puternici pe care îi admiri şi vezi în ce fel sunt aceştia puternici fără să abuzeze de cei din jurul lor sau prin afirmaţii zilnice pozitive.

A patra chakră, poarta galbenă, Anahata, este situată în centrul pieptului şi are deschidere dublă (în faţa şi în spatele corpului). Aceasta chakră reprezintă “chakra inimii” (şi este direct legată cu chakra 7, chakra corană) şi guvernează măinile, pieptul, inima şi plămânii, iar la nivel de glande timusul (este singura glandă care este foarte mare atunci când suntem copii şi se micşorează pe măsură ce ne maturizăm, fiind glanda care reglează imunitatea sistemului imunitar). Fiziologic guvernează circulatia, mental pasiunea, emoţional dragostea neconditionata pentru sine si celelalte fiinte şi spiritual devotamentul. Inhibitorul chakrei este PREJUDECATA. Blocajele asociate acestui nivel sunt lipsa acceptării şi iubirii de sine, disperare, gelozie, ură, frică, furie, boli asociate blocajului: astm, ameţeli, dureri de cap, dificultăţi în respiraţie, probleme de vedere, dureri în zona pieptului, bronşită, indigestie, gastrită, dureri de inimă, infarct, hipertensiune, angină, epilepsie, boli autoimune (poliartrita reumatoidă sau diabetul juvenil), stări de tristeţe, supărare, mâhnire.

Pentru deschidere sau echilibrare se pot folosi următoarele metode: haine de culoare verde, masajul sau mângâierea de orice fel (eficacitate sporită la rotirea palmei pe piept), plânge ori de câte ori îţi vine, începe un proces treptat de iertare şi eliberare de rănile sufleteşti.

A cincea chakră, poarta albastră, Vishuddha, este situată în dreptul laringelui şi are deschidere dublă (în faţa şi în spatele corpului). Aceasta chakră reprezintă “centrul comunicării” (visuddha în sanscrită înseamnă a purifica) şi guvernează aparatul vocal şi bronhiile, plămânii, canalul alimentar, gâtul, laringele, gura, limba, figura şi braţele, iar la nivel de glande tiroida. Fiziologic guvernează comunicarea, mental gândirea fluentă, emoţional independenţa şi spiritual simţul securităţii. Inhibitorul chakrei este LIPSA DE EXPRIMARE A OPINIILOR ŞI SENTIMENTELOR. Blocajele asociate acestui nivel sunt tendinţa exagerată de a judeca şi critica cu voce tare, dificultăţi în comunicare, pălăvrăgeala, bârfa, îndărătnicia, defăimarea, boli asociate blocajului: probleme cu gâtul, dureri de dinţi, voce nenaturală, probleme de tiroidă, laringita.

Pentru deschidere sau echilibrare se pot folosi următoarele metode: haine de culoare albastră, exprimarea trăirilor reprimate, verbal sau în scris, dar cu calm şi naturaleţe, vorbeşte cu iubire şi blândeţe şi lasă-ţi vocea să traducă vibraţia inimii în cuvinte, cântă, foloseşte-ţi darul cuvântului  cu naturaleţe şi echilibru, exersează arta cuvântului rostit.

A şasea chakră, poarta indigo, Ajna, este situată în mijlocul frunţii pe axa dintre sprâncene şi are deschidere dublă (în faţa şi în spatele corpului). Aceasta chakră reprezintă “centrul comandei” (visuddha în sanscrită înseamnă a purifica) şi guvernează creierul mic (controlul muşchilor voluntari), ochii, urechile, nasul, sistemul nervos, capul, creierul, oasele feţei, iar la nivel de glande apifiza (glanda pineală) şi tiroida. Fiziologic guvernează accesarea intuiţiei, mental conştiinţa vizuală, emoţional claritate la nivel intuitiv şi spiritual simţurile extrasenzoriale. Inhibitorul chakrei este FRICA. Blocajele asociate acestui nivel sunt frica de a cunoaşte adevărul, confuzia şi lipsa de înţelegere asupra vieţii per ansamblu, lipsa de conştientizare a puterii personale, panică, depresie, probleme de învăţare, boli asociate blocajului: migrene, insomnii, nevralgii, hipertensiune, lumbago, sciatica, imunitate scăzută, sinuzită acută, chiar tumori pe creier, atacuri cerebrale, orbire, surzire.

Pentru deschidere sau echilibrare se pot folosi următoarele metode: ieşi afară şi priveşte în sus, spre stele, cer, planete, intră în contact cu natura şi lasă-te ghidat de aceasta către adevărata ta anatură, dar cea mai bună metodă este MEDITAŢIA.

A şaptea chakră, poarta albă, strălucitoare, pulsatilă, Sahasrara, este situată în creştetul capului şi are deschidere doar în sus. Aceasta chakră reprezintă “chakra coroană” (sahasrara în sanscrită înseamnă de o mie de ori) şi guvernează cortexul cerebral, jumătatea superioară a acapului, sistemul nervos, creierul, ochiul drept, iar la nivel de glande hipoza (glanda pituitară). Fiziologic guverneazăînţelepciunea şi moartea, mental conştiinţa universală şi unitară, emoţional fiinţarea şi spirituallegătura şi eliberarea de karma. Este asociată cu noţiunea de “cordon argintiu“, care ne leagă de spiritul aflat în legătură cu dimensiunile superioare, legătura cu radiaţia spiritului. Blocajele asociate acestui nivel sunt vanitate, intelectualism, egocentrism, îngustime a minţii, ignoranţă, trufie intelectuală şi sprituală, autocontrol dezechilibrat, sensibilitate la lumină, sunete, mediu, boli asociate blocajului: boli ale sistemului muscular, osos şi al pielii sau boli cronice neasociate alimentaţiei, migrene.

Pentru deschidere sau echilibrare se foloseşte MEDITAŢIA şi deschiderea conştiinţei ceea ce se traduce în evoluţie spirituală.

Sistemul, privit ca un ansamblu întodeauna este ca un motor al deschiderilor şi un barometru al evoluţiei spirituale al fiecărui individ. Este în acelaşi timp o hartă unde se poat identifica prin procese de dublu-feed-back probleme la diverse niveluri. Este în acelaşi timp şi un exerciţiu bun pentru cei începători dar şi pentru avansaţi în procesul conştientizării de sine şi un element reper pentru stadiul atins. Este o mică parte din sistemul corporal uman, pe care oricine trebuie să o cunoască şi să îi înţeleagă funcţionarea, menirea, efectele şi beneficiile.

Sursa: Internet

Boala şi sănătatea

Rugaciune_spiritualitate

                                                      Mesaj de la Jeshua, prin Pamela Kribbe

.

Dragi prieteni, vă urez din inimă un cald bun venit şi vă trimit toată iubirea mea. Vă iubesc atât de mult. Iubirea mea pentru voi nu este numai de natură universală, ea are de asemenea o notă personală, pentru că eu v-am cunoscut pe mulţi dintre voi când am fost aici pe pământ printre voi.

Eu sunt Jeshua. Am trăit pe pământ ca Isus şi am venit printre oameni pentru a dovedi că iubirea  ne este disponibilă tuturor de la Sursa care se află în noi înşine. Acum a sosit timpul ca voi să preluaţi torţa. Voi sunteţi seminţele care înfloresc astăzi. Acesta este înţelesul renaşterii lui Christos. Eu, omul care a trăit odată pe pământ, nu sunt cel care este destinat să se întoarcă, în schimb puterea universală a energiei Christice a ajuns acum la sorocul naşterii în voi. Sunt atât de bucuros să vă sprijin în acest proces prin a fi alături de voi.

La începutul acestei sesiuni, Pamela şi Gerrit m-au întrebat ce subiecte aş dori să abordez şi le-am spus : ” Nu contează, vreau doar să fiu cu ei ”. Vreau doar să vă ating cu energia mea şi să vă reamintesc de măreţia voastră. Prin extinderea energiei mele către voi, singurul meu scop este ca voi să simţiţi flacăra clarităţii în interiorul vostru, flacăra adevărului vostru. Aceasta este esenţa energiei Christice.  Eu am fost un purtător timpuriu al acestei flăcări dar acum a sosit timpul ca voi să purtaţi mai departe torţa. Este important să acceptaţi cine sunteţi în interior. Voi purtaţi această torţă în voi şi trebuie să vă daţi seama că a sosit timpul să o arătaţi lumii, deoarece lumea o aşteaptă. Acesta este un timp al transformării, un timp al marilor schimbări care-şi arată multe feţe, atât întunecate cât şi luminoase. Timpul este pregătit pentru oamenii care au vederi mai largi, care pot privi toate manifestările întunericului şi luminii dintr-o stare de calm şi pace a minţii şi care sunt capabili să fie ancoraţi în iubire, fără a judeca.

Astăzi voi vorbi despre boală şi sănătate. Dar amintiţi-vă: în esenţă este treaba mea să vă las să simţiţi că sunt aici, să vă las să simţiţi că voi sunteţi egali cu mine şi eu sunt egal cu voi. Noi suntem una, noi suntem purtătorii unei energii de Lumină speciale şi noi am muncit multă vreme, de-a lungul multor vieţi pentru a împământa şi ancora această energie pe pământ. Aceasta este munca voastră. Aceasta este misiunea voastră.

A sosit timpul să mă eliberaţi de imaginea cuiva la care voi priviţi în sus. Sunt un frate şi un prieten pentru voi, nu un maestru pe care ar trebui să-l urmaţi. Vreau să vă învălui cu energiile iubirii şi adevărului. Asta este tot ceea ce pot să fac. Acum este rândul vostru să vă ridicaţi, să stați pe picioarele voastre şi să lăsaţi Lumina torţelor voastră să strălucească.

Boală şi sănătate – acesta este un subiect care apare mai devreme sau mai târziu în viaţa tuturor oamenilor. În primul rând aş dori să spun ceva despre ceea ce este boala de fapt.

Toate bolile au o origine spirituală. Am să explic asta prin a schiţa o diferenţiere între diferitele voastre corpuri. În plus faţă de corpul fizic vizibil vouă tuturor, voi mai posedaţi un corp emoţional, un corp mental şi ceva ce aţi putea numi corp spiritual.

În principal boala debutează în corpul emoţional. De aici unele blocaje se instalează în corpul fizic la nivel material. Adeseori credinţele din corpul mental contribuie la dezvoltarea blocajelor emoţionale şi astfel la manifestarea bolii. Vorbesc despre credinţele adânc înrădăcinate sau despre obiceiurile de gândire. Adeseori acestea sunt credinţe despre ceea ce este corect şi greşit despre voi înşivă.

Judecăţile pot crea literalmente blocaje în sistemul vostru energetic emoţional. În acele locuri în care apar blocajele, în cazul în care energia emoţională nu poate curge liber, ceva ca o energie întunecată apare în aură. Această energie întunecată se poate instala în corp. Asta nu trebuie să fie neapărat aşa, pentru că acest proces durează ceva timp şi apar destule oportunităţi pentru a restabili echilibrul emoţional înainte ca boala în sine să se afişeze.

În general emoţiile voastre vă spun când energia voastră nu curge, şi când daţi atenţie acestor mesaje şi le onoraţi, blocajele sunt eliberate. De exemplu voi puteţi să vă simţiţi supăraţi sau furioşi de fiecare dată când trebuie să faceţi un anumit lucru şi dacă vă uitaţi mai îndeaproape la aceste emoţii, ele vă vor spune că vă forţaţi să faceţi lucruri care nu afirmă cu adevărat cine sunteţi sau cine vreţi să fiţi. În orice caz dacă voi sistematic vă ignoraţi furia şi vă forţaţi să faceţi lucruri pe care nu le simţiţi bune pentru voi, atunci aceste emoţii coboară în străfundul vostru, ca să spunem aşa. Ele se mută din conştiinţa voastră şi se exprimă în corpul vostru fizic. Emoţiile reprimate sunt o energie care doreşte să se facă auzită de voi. Când ea se exprimă prin corp, ea se va manifesta ca o plângere fizică.

În general o plângere fizică sau o boală arată o emoţie în interiorul vostru de care voi în mare măsură nu sunteți conştienţi. Simptomul fizic o face vizibilă pentru voi la un alt nivel şi în acest fel vă ajută să luaţi legătura cu blocajul. În acest fel simptomele fizice sau durerea sunt limbajul sufletului. Sufletul doreşte o comunicare deplină între toate părţile sale. Sufletul se simte fericit atunci când există un flux liber de energie şi o reînnoire continuă a tuturor aspectelor legate de el însuşi. Blocajele împiedică energia să curgă liber şi aceasta deprimă sufletul.

Boala are astfel funcţia de indicator: vă arată unde aveţi nevoie de vindecare. Deşi boala pare negativă în sensul că voi sunteţi deranjaţi de tot felul de simptome şi dureri, cheia este să interpretaţi boala ca un mesaj sau un indicator. Procedând astfel devine mult mai uşor să cooperaţi cu boala în loc să-i rezistaţi.

Sufletul are mai multe căi de a comunica cu voi. Calea favorită a sufletului este de a vă vorbi prin intermediul intuiţiei voastre : tonuri liniştite ale senzaţiilor, intuiții, şoapte blânde ale inimii. Dacă nu poate ajunge la voi în acest fel, veţi fi avertizaţi prin emoţiile voastre. Emoţiile vorbesc un limbaj mai puternic. Ele vă arată în mod clar că trebuie să priviţi în interiorul vostru şi să găsiţi ce a cauzat acel răspuns emoţional. Ori de câte ori sunteţi puternic afectaţi emoţional voi trebuie să aflaţi de ce şi ce înseamnă pentru voi. Dacă deveniţi liniştiţi şi ascultaţi cu atenţie, sufletul vă va spune. Dacă opuneţi rezistenţă sau vă negaţi emoţiile sufletul vă va vorbi prin intermediul corpului vostru. Corpul este o fiinţă inteligentă, foarte receptivă nu numai la lucrurile materiale (ca mâncare sau lichide) pe care le consumați ci şi la emoţiile, sentimentele şi gândurile pe care le aveţi. Corpul este menit să fie un comunicator. Nu este doar un vas  în care să locuiţi. El are un rol inteligent de jucat în a ajuta sufletul să se exprime şi să se cunoască pe sine însuşi în lumea materială.

Cum puteţi învăţa să înţelegeţi limbajul sufletului vostru atunci cînd se exprimă prin corpul vostru sub formă de boală ? În momentul în care boala se manifestă s-ar putea ca mesajul pe care vi-l transmite să nu fie clar pentru voi. De fapt aţi negat în mod constant emoţia pe care o reprezintă atât de mult timp încât nu este prin definiţie evident ceea ce boala voastră are să vă spună. Înţelegerea sensului spiritual al bolii este un proces. Este o căutare, o călătorie interioară prin care în mod treptat restabiliţi procesul de comunicare.

Pentru a vă îmbarca în această călătorie, în primul rând trebuie să vă acceptaţi boala. Prima reacţie la boală este adeseori una de negare sau de rezistenţă. Aţi prefera ca boala să dispară cât mai repede posibil deoarece vă înspăimântă. Sunteţi speriaţi de eşec, declin, imperfecţiune şi în cele din urmă de moarte. Panica care vă cuprinde când sunteţi confruntaţi cu deficienţa fizică sau cu boala vă împiedică să vă deschideţi către o perspectivă mai largă asupra bolii. Aţi putea lua în considerare boala într-o altă lumină. Aţi putea-o experimenta ca pe un mesager al schimbării, ca pe o invitaţie de a vă reîntoarce la ceva preţios ce aţi pierdut.

Pentru a înţelege şi a coopera cu ”funcţia indicator” a bolii, este foarte important să spuneţi da simptomelor şi durerilor care au apărut în corpul vostru. Spunând da, acceptând starea corpului vostru fizic şi fiind dispuşi să ascultaţi limbajul sufletului vostru prin ele, de fapt aţi rezolvat problema pe jumătate. Problema reală nu este boala în sine ci ceea ce ea reprezintă, blocajul (ele) care stă la baza sa. Boala vă butonează ca să spunem aşa şi vă obligă să priviţi blocajele care-i stau la bază. Prin întoarcerea către boală şi prin faptul că spuneţi da cu inima şi sufletul, voi rezolvaţi deja o parte din blocaj fără a şti măcar cu precizie ce vrea să vă spună boala. O parte din comunicare este deja restabilită doar prin dorinţa voastră, prin răbdarea şi hotărârea voastră de a lua această călătorie asupra voastră.

Cu toate acestea, a spune da şi a îmbrăţişa boala nu este uşor pentru voi. Vă puteţi surprinde opunându-i rezistenţă, fiind furioşi sau disperaţi din cauza ei, şi prin urmare neascultând ceea ce această disfuncţie este gata să vă spună. Frecvent primiţi indicii specifice. De exemplu incapacităţile corpului indică faptul că trebuie să vă eliberaţi de unele obligaţii, să petreceţi mai mult timp în linişte de unul singur, să fiţi mai puţin activi şi mai atenţi la nevoile voastre. Deşi s-ar putea să nu ştiţi încă cum să interpretaţi de la nivel spiritual starea voastră fizică, destul de des comportamentul la care boala vă forţează este un mare indiciu. Prin limitarea voastră în anumite domenii este ca şi cum aţi proiecta un spot luminos asupra lucrurilor care au fost în întuneric până atunci. Cum staţi cu abilitatea de a fi răbdători şi blânzi cu voi înşivă? Chiar puteţi să aveţi grijă de nevoile voastre fizice şi emoţionale? Boala întotdeauna aduce la suprafaţă aceste întrebări, şi a vă confrunta  şi a accepta emoţiile pe care ea le trezeşte este parte a procesului de vindecare.

Pentru a începe cu adevărat procesul de vindecare trebuie să spuneţi DA la tot : durere, disconfort, anxietate, nesiguranţă şi furie. Trebuie să le priviţi în ochi, să fiţi prietenoşi cu ele şi să le primiți cu brațele deschise. Ele au venit spre voi pentru a fi vindecate. Nu este ceva de care să vă scăpaţi în modul cel mai rapid cu putințăl. Nu este o coincidenţă faptul că ele au intrat în viaţa voastră acum.

Dacă ignoraţi limbajul corpului vostru şi opuneţi rezistenţă bolii, este foarte dificil să ajungeţi la esenţa spirituală şi semnificaţia bolii. Prea multă furie şi frică o înconjoară.

Puteţi dobândi adevărata libertate interioară numai stând faţă în faţă cu boala voastră, cu durerea şi disconfortul precum şi cu alte sentimente ale voastre de frică şi dezgust. Îmbrăţişaţi-le şi apoi întrebaţi-le în linişte şi cu conştiinţa deschisă : ce vreţi să-mi spuneţi?

În societatea voastră nu este de la sine evident să fiţi intimi cu propriul vostru corp. A vorbi cu corpul vostru ca şi cu o fiinţă care merită iubire şi respect nu este considerat drept ceva normal. Voi sunteţi îndopaţi cu multe imagini idealizate de societatea voastră despre cum ar trebui să arate corpul vostru, ce implică fitness-ul şi sănătatea, ce ar trebui sau nu ar trebui să beţi sau să mâncaţi. Există tot felul de reguli şi standarde cu privire la ceea ce ar presupune o viaţă lungă şi sănătoasă.

Dar toate aceste imagini idealizate nu au nici o legătură cu calea sufletului. Calea sufletului este individuală. Prin urmare, pentru a afla adevărul despre orice boală, indispoziţie sau suferinţă de care suferiţi în corpul vostru, voi trebuie să vă armonizaţi în voi înşivă într-un mod foarte intim, lăsând în urmă toate aceste standarde şi reguli generale, adeseori artificiale. Vi se cere să renunţaţi la toate aceste standarde exterioare şi să vă căutaţi propriul vostru adevăr în adâncul interiorului vostru.

Aceasta este o mare provocare pentru voi, pentru frica şi panica care vă cuprinde în cazul unei boli şi care vă fac să căutaţi repede ajutor autorizat în afara voastră. Voi ajungeţi la autorităţi exterioare pentru consiliere şi confort. Acesta poate fi un medic sau un expert în tratamente alternative, de fapt nu asta contează. Cheia este că din cauza fricii, voi aveţi tendinţa de a renunţa la propria voastră responsabilitate şi a o pune parţial în mâinile altcuiva.

Binenţeles că nu este nici o greşeală în a asculta sfatul unui expert, şi adeseori acesta este un lucru destul de sensibil de făcut. Dar întotdeauna este necesar să luaţi această cunoaştere în voi, în interiorul vostru, şi să vă lăsaţi inima să o cântărească. Simţiţi dacă sfatul rezonează sau nu cu voi. Voi singuri sunteţi creatorii propriei voastre vieţi, maeştrii propriului vostru corp. Doar voi ştiţi ce este mai bine pentru corpul vostru. În cel mai deplin sens al cuvântului, voi sunteţi creatorii propriului vostru corp.

Deoarece boala reprezintă o emoţie blocată care este parţial dincolo de sfera de acţiune a conştiinţei voastre, nu este întotdeauna uşor să înţelegeţi ce reprezintă boala sau simptomul. Uneori pare foarte greu de aflat ceea ce sufletul încearcă să vă spună prin acea boală. În această situaţie este nevoie să coborâţi în voi şi să vă examinaţi în detaliu, în sensul de a deveni treptat conştienţi de tipul de energie care se manifestă în boală şi ce vrea ea să vă spună.

Recâştigarea intimităţii cu propriul vostru corp cere practică; nu este de la sine evidentă. Nu vă daţi bătuţi atât de uşor. Când aveţi de-a face cu plângeri stăruitoare, încercaţi să le examinaţi din nou. Relaxaţi-vă pentru un moment şi apoi călătoriţi cu o conştientizare neutră în acele locuri din corpul vostru unde se manifestă boala. Cereţi-i durerii sau bolii să ia forma unei fiinţe vii pentru a putea vorbi cu ea. Cereţi-i să apară sub forma unui animal, a unui copil sau a unei fiinţe umane. Sau cereţi-i să apară ca un ghid, în orice formă. Folosiţi-vă imaginaţia! Imaginaţia este un instrument preţios pentru a descoperi cele mai profunde frământări ale sufletului vostru.

Dacă faceţi asta şi când observați că corpul vostru vă răspunde – prin imagini sau sentimente – veţi simţi bucurie. Veţi simţi fericirea dată de recâștigarea intimităţii. Corpul vă vorbeşte şi rolul său de comunicator este restabilit! Aceasta este o descoperire. De îndată ce vă daţi seama că sunteţi capabili să vă cunoaşteţi corpul din interior şi că voi sunteţi singurii care pot face asta, vă veţi simţi mult mai încrezători. Această încredere în sine face să vă fie mult mai uşor să simţiţi ceea ce boala încearcă să vă spună. Vă scuteşte de perierea răspunsurilor pe care le primiţi de la sinele vostru interior deoarece acestea, în general, nu se potrivesc cu ideile din lumea exterioară. Intimitatea cu corpul este foarte preţioasă în toate circumstanţele dar mai ales când corpul este bolnav sau în suferință.

Calea prin care voi vă lăsaţi corpul să vorbească este iubirea. Nu veţi încuraja comunicarea cu corpul vostru dacă încercați să eliminaţi boala prin repetarea cu ardoare a unor afirmaţii vindecătoare sau prin vizualizări despre voi înşivă. Acestea sunt încă o formă de luptă sau de rezistenţă. Cheia este ca voi să ajungeţi să înţelegeţi semnificația părţii bolnave din corpul vostru. Dacă înţelegeţi asta, lucrurile vor fi transformate şi blocajele emoționale vor fi eliminate. Acesta este modul în care lucrează procesul de vindecare – nu luptând cu boala, sub o formă sau alta, ci acceptând-o ca pe un prieten care vrea să vă arate direcţia corectă. Este greu de înţeles, pentru că boala vă sperie şi vă dezolează. Cu toate acestea, singura cale de a vă vindeca cu adevărat este cea de acceptare şi înţelegere a bolii. Boala vrea să vă aducă din nou acasă.


Boli cronice şi terminale

Scopul bolii este ca voi să obţineţi o înţelegere mai bună şi mai profundă despre voi înşivă. Odată ce aţi făcut asta şi mergeţi de-a lungul acestui proces interior de vindecare, adeseori rezultatul este recuperarea fizică. Cu toate acestea nu funcţionează aşa întotdeauna. Unele boli nu dispar nici când s-ar părea că aţi ajuns la rădăcina blocajului emoţional care le stă la bază. Acesta este cazul bolilor cronice.

În cazul bolilor cronice există probleme fizice persistente care revin mereu. Mai ales în perioadele vulnerabile în care puteţi, mai mult sau mai puţin, pierde contactul cu sinele vostru interior, simptomele reapar uneori chiar mai puternic. Aceasta poate fi destul de demoralizator. Prin urmare este necesar să priviţi boala dintr-o perspectivă mai largă.

Persoanele cu o boală cronică se angajează la o sarcină destul de anevoioasă. La nivelul sufletului, ei au convenit să se confrunte cu temerile care apar în contextul bolii lor şi să se confrunte cu imaginile idealizate a modului în care cineva ar trebui să se realizeze în viaţă.

Asumarea aceastei provocări arată un mare curaj.

Se întâmplă adesea ca un suflet să-şi aleagă o boală cronică pentru a lucra o anumită problemă într-un mod extrem de concentrat. Boala vă aruncă de fiecare dată înapoi la acele emoţii speciale. Există un tipar emoţional care însoţeşte boala. A vă confrunta cu aceste emoţii din nou şi din nou este o sarcină destul de grea, dar ea aduce multe roade pentru suflet.

Destul de des aceste vieţi au o mare profunzime şi o bogăţie interioară care nu este întotdeauna vizibilă celorlaţi. Prin urmare nu este susţinută de o luptă constantă sau de speranţa unei îmbunătăţiri a condiţiilor medicale. Realitatea este că această boală are adeseori o mişcare în spirală, ajutându-vă să creşteţi la nivel interior prin mişcări circulare în sus, deşi aparent va recidiva prin aceleaşi simptome fizice de fiecare dată. La nivel spiritual, voi nu cădeţi înapoi dar voi veţi ajunge la adâncimi tot mai mari în confruntarea cu emoţiile care probabil au fost trecute cu vederea în trecut, poate chiar în vieţile voastre trecute.

Aceasta este valabil şi pentru defectele fizice ereditare sau congenitale. În acest sens vă vorbesc uneori de karma, dar sunt atent cu acest concept deoarece voi aveţi tendinţa de a asocia karma cu crima şi pedeapsa. Dar nu acesta este modul în care funcţionează. Sufletul are dorinţa sinceră de a se cunoaşte pe deplin pe sine însuşi şi de a fi liber. Aceasta este cea mai adâncă dorinţă. Pornind de la această dorinţă arzătoare sufletul se angajează uneori în maladii, boli şi handicapuri fizice care îl ajută să-şi atingă scopul. Cu siguranţă nu este o problemă legată de plata unor datorii. Este o intenţie profundă de a vă elibera şi uneori cea mai bună cale de a ajunge acolo este de a experimenta circumstanţe extrem de dificile în interiorul corpului vostru. Pentru aceste intenţii noi nu putem avea decât cel mai mare respect, mai ales că în societatea voastră în idealul uman imaginile care sunt cultivate sunt cum să fii funcţional, util, frumos şi plin de succes. Aceste idealizări fac chiar mai dificil să vă trăiţi viaţa cu un handicap şi totuși să o experimentaţi ca plină de sens şi bucurie.

În final aş vrea să spun ceva despre bolile incurabile terminale. Uneori poate fi evident că cineva oricum nu va supravieţui bolii. Corpul cedează treptat la boală. ”Cadrul pământesc”  nu rezistă. În acel moment ce ar trebui să facă sufletul pentru a se regăsi în interiorul acelui corp? Atîta timp cât opuneţi rezistenţă bolii, nu puteţi intra în legătură cu sufletul vostru şi cunoaşterea voastră interioară vă spune că a sosit timpul să vă luați rămas bun. Uneori simţiţi mai repede că trebuie să plecaţi, dar această idee vă umple cu aşa o groază şi cu regrete încât vă menţine în luptă. Sunteţi dornici să încercaţi un alt tratament sau să aşteptaţi ca acel nou medicament să fie lansat.

Acest lucru este uşor de înţeles şi eu cu siguranţă nu vreau să critic această atitudine, dar voi vă răniţi pe voi înşivă intr-un mod teribil. Dacă renunţaţi şi permiteţi morţii să vină mai aproape, vă veţi da seama că moartea nu este un adversar ci mai degrabă un prieten.  Moartea vă eliberează de luptă.

Dacă urmăriţi ceea ce moartea vrea să vă spună, veţi trece prin câteva etape înainte ca procesul morţii efective să aibă loc. Aceste etape au de-a face cu eliberarea treptată a lucrurilor pământeşti – iubita, iubitul vostru, mediul vostru înconjurător pământesc,  simţurile cu care observaţi totul în jurul vostru. Este un proces natural, frumos.

Ar fi păcat să puneţi în umbră acest proces printr-o atitudine bătăioasă prin care încercaţi să vă agăţaţi de viaţă cu orice preţ. Adeseori corpul a devenit atât de fragil încât viaţa nu mai merită trăită. Lăsaţi-o să plece. Moartea este un eliberator care este acolo pentru a vă servi. Moartea nu este duşmanul vostru. Moartea vă aduce o nouă viaţă.

Atunci când sunteţi cu cineva care este bolnav incurabil şi când simţiţi că acea persoană ştie că va muri, încercaţi să-i vorbiţi despre asta blând şi cu grijă. Este o uşurare pentru persoana care trece dincolo. Cel mai plin de iubire şi mai preţios lucru pe care îl puteţi face

pentru o persoană care moare este să staţi lângă ea şi să o ţineţi de mână. Nu este nimic altceva ce ar trebui să ştiţi sau să puteţi face stând lângă cineva care moare.

Îngrijirea pe patul de moarte este foarte importantă în societatea voastră. Într-o zi fiecare din voi va da faţă cu ea fie în familia voastră, fie în cercul vostru de prieteni. Pur şi simplu fiţi prezenţi lângă cel ce moare şi simţiţi călătoria care începe. Simţiţi momentul măreț, puternic în care sufletul părăseşte corpul şi se întoarce în alte tărâmuri, la casa lui.

Nu consideraţi o boală care vă duce la moarte ca şi pe duşmanul vostru care vă va pierde în cele din urmă. Aceasta nu este o bătălie. Destul de des moartea vine să vă elibereze de şi mai multă durere şi mizerie. Cu siguranţă nu sunteţi un ratat. Pur şi simplu vă veţi continua drumul în alt fel.

Uneori sunt anumite situaţii pe care aţi fi vrut să le trăiţi sau să le depăşiţi în această viaţă şi aceste situaţii nu pot fi terminate. Aceste vă pot îndurera şi nu numai pe voi ci şi pe cei pe care îi lăsaţi în urmă. Cu toate acestea eu vă cer să le părăsiţi în pace, pentru că există o înţelepciune mai profundă care lucrează şi care vă ghidează şi care vă va aduce împreună cu cei pe care-i iubiţi în circumstanţe noi şi mai bune. Într-o bună zi veţi fi din nou împreună şi veţi celebra viaţa.

Astăzi cea mai mare scuză a mea cu privire la boală este să îmbrăţişez cu adevărat boala voastră.  Înconjur boala cu iubire şi conştiinţă şi o las să vă conducă la o adâncă înţelegere despre voi înşivă. Încredinţaţi-vă bolii şi permiteţi-vă să intraţi într-o comunicare mult mai profundă cu voi înşivă. A renunţa nu înseamnă să deveniţi pasivi sau îndârjiți cu privire la boala voastră ci să cooperaţi cu ea în mod activ, ca şi cu un prieten.

Vă îmbrăţişez pe toţi cu iubirea mea şi vă cer să-mi simţiţi prezenţa astăzi, prezenţa energiei Christice. Simţiţi iubirea disponibilă pentru voi toţi în boală sau în sănătate. Există atât de multă iubire peste tot în jurul vostru şi o puteţi simţi imediat ce v-aţi eliberat de judecăţi. Aveţi atât de multe judecăţi despre ceea ce faceţi şi nu meritaţi, despre ceea ce faceţi corect şi ceea ce faceţi greşit, despre toate lucrurile pe care le mai aveţi de făcut şi de atins. Eliberaţi-vă de ele. Iubirea este prezentă pentru voi toţi aici şi acum!

Multumim pentru traducere Monicai Poka

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

FIE SA NE REGASIM IN IUBIRE!

Sursa:            www.terapie-prin-iubire.ro

 

Cristalele si Zodiile

cristale_pietre_zodii       Pietrele protectoare ale nativilor din cele 12 zodii

 

 • Varsator: turcoaz si turmalina
 • Pesti: ametist si alexandrit
 • Berbec: carneol si jasp
 • Taur: diamant si zirconiu
 • Gemeni: smarald si crisopraz
 • Rac: aventurin si perle
 • Leu: rubin si cuart roz
 • Fecioara: citrin si agat galben
 • Balanta: cuart fumuriu si safir
 • Scorpion: sardonix si opal
 • Sagetator: cuart albastrui si calcedonie
 • Capricorn: onix si ochi de pisica

                                                   Pietre pretioase / semipretioase in functie de zodii

 Berbec


Ametist, Acvamarin, Aventurin, Carneol, Citrin, Coral, Cuart roz, Diamant, Granat, Hematit, Jad, Jasp rosu, Lacrima apasului (obsidian), Kianit, Malahit, Onix, Piatra sangelui (Heliotrop), Rodocrozit, Rodonit, Rubin, Safir, Smarald, Spinel.
Talisman norocos: Diamant, Jasp, Piatra sangelui (Heliotrop).
Recomandabil: PIETRE ROSII.

 Taur

Agat, Ametist, Aventurin, Calcedonie, Carneol, Chihlimbar, Citrin, Coral rosu, Crisocola, Crisopraz, Cristal de stanca, Cuart roz, Diamant, Iolit, Jad, Jasp rosu, Kunzit, Kianit, Lapis Lazuli, Malahit, Obsidian, Rodonit, Safir, Selenit, Smarald, Spodumen (Kunzit), Turcoaz, Turmalina, Zircon.
Talisman norocos: Diamant, Safir.
Recomandabil: PIETRE PASTEL (ROZ, VERNIL).

 Gemeni

Acvamarin, Agat, Alexandrit, Ametist, Apatit, Aventurin, Beril, Calcedonie, Carneol, Celestit, Citrin, Crisoberil, Crisocola, Crisopraz, Cuart roz, Fluorina, Granat, Heliodor, Heliotrop, Howlit, Jad, Jasp rosu, Moldavit, Obsidian verde, Ochi de tigru, Opal, Peridot, Perla, Safir, Smarald, Tanzanit, Topaz.
Talisman norocos: Agat, Smarald.
Recomandabil: PIETRE GALBENE.

 Rac

Acvamarin, Agat de muschi, Aventurin, Calcedonie, Calcit, Carneol, Chihlimbar, Crisocola, Crisopraz, Diamant, Fluorina, Granat, Jad, Opal, Ochi de tigru, Onix, Perla, Piatra lunii, Rubin, Smarald.
Talisman norocos: Smarald, Agat, Calcedonie.
Recomandabil: PIETRE ALBE, ARGINTII.

 Leu

Calcedonie, Carneol, Chihlimbar, Citrin, Crisoberil, Cristal de stanca, Diamant, Granat, Heliodor, Hiacint, Jad, Jasp cu model, Labradorit, Obsidian rosu, Ochi de tigru, Ochi de pisica, Onix, Opal de foc, Peridot, Piatra Soarelui, Pirita, Rodocrozit, Rubin, Sardonix, Smarald, Topaz, Turmalina.
Talisman norocos: Jad, Peridot, Onix, Chihlimbar.
Recomandabil: PIETRE GALBENE, AURII, PORTOCALII, CU APE DE CURCUBEU.

 Fecioara

Agat de muschi, Agat galben, Amazonit, Ametist, Aventurin, Calcedonie, Carneol, Citrin, Coral, Crisocola, Crisolit, Crisopraz, Cristal de stanca, Cuart fumuriu, Cuart roz, Dioptaz, Granat, Hiacint, Jad, Jasp, Lapis Lazuli, Moldavit, Obsidian fulg de nea, Ochi de tigru, Onix, Peridot, Piatra sangelui, Rodocrozit, Safir galben, Sardonix, Sodalit, Sugilit, Topaz, Turmalina.
Talisman norocos: Carneol, Sardonix.
Recomandabil: PIETRE MARO, BEJ, VERZI.

 Balanta


Acvamarin, Amazonit, Ametrin, Aventurin, Carneol, Citrin, Coral, Crisolit, Crisopraz, Cristal de stanca, Cuart fumuriu, Cuart roz, Diamant, Iolit, Jad, Kianit, Lapis Lazuli, Lepidolit, Malahit, Morganit, Obsidian mahon, Onix, Opal, Opal negru, Peridot, Piatra lunii, Piatra sangelui, Piatra Soarelui, Rubin, Safir, Sardonix, Tanzanit, Topaz, Turmalina bleu.
Talisman norocos: Opal, Sardonix, Crisolit.
Recomandabil: PIETRE VERZI.

 Scorpion

Acvamarin, Agata de Botswana, Beril, Carneol, Caroit, Crisolit, Crisopraz, Coral, Goshenit, Granat, Heliodor, Hematit, Jasp, Labradorit, Malahit, Moldavit, Morganit, Obsidian albastru-verde, Ochi de pisica, Ochi de soim, Ochi de tigru, Opal negru, Peridot, Perla, Piatra lunii, Piatra sangelui (Heliotrop), Rodocrozit, Rubin, Sardonix, Topaz, Turmalina roz/Rubelit, Turcoaz, Unakit.
Talisman norocos: Acvamarin, Beril.
Recomandabil: PIETRE ROSU INCHIS, BRUN, NEGRU.

Sagetator 


Acvamarin, Agat de foc, Ametist, Azurit, Calcedonie, Caroit, Chihlimbar, Citrin, Crisocola, Crisopraz, Cristal de stanca, Cuart fumuriu, Dioptaz, Granat, Iolit, Jasp, Labradorit, Lapis Lazuli, Malahit, Moldavit, Obsidian, Obsidian fulg de nea, Onix, Opal de foc, Peridot, Piatra Lunii, Perla, Piatra sangelui (Heliotrop), Rubin, Safir, Spinel, Topaz, Sodalit, Tanzanit, Turmalina roz/Rubelit, Turmalina neagra, Turcoaz, Topaz, Zircon albastru.
Talisman norocos: Chihlimbar, Topaz, Perla.
Recomandabil: PIETRE ALBASTRU DESCHIS.

 Capricorn

Agata, Ametist, Aventurin albastru, Calcedonie, Cristal de stanca, Crisopraz, Cuart fumuriu, Cuart roz, Fluorina, Granat, Jad, Lapis Lazuli, Malahit, Ochi de pisica, Ochi de soim, Ochi de tigru, Onix, Opal, Piatra sangelui (Heliotrop), Rubin, Safir, Spinel albastru, Topaz, Turmalina verde, Turcoaz.
Talisman norocos: Rubin.
Recomandabil: PIETRE NEGRE.

 Varsator

Agata de muschi, Acvamarin, Ametist, Chihlimbar, Crisopraz, Fluorina, Granat, Hematit, Hiacint, Jasp, Lapis Lazuli, Obsidian albastru, Ochi de soim, Onix, Opal, Safir, Topaz, Turcoaz, Zircon.
Talisman norocos: Granat, Hiacint.
Recomandabil: PIETRE BLEU-CIEL.

Pesti 


Acvamarin, Agat albastru, Ametist, Azurit, Chihlimbar, Citrin, Coral, Crisolit, Cristal de stanca, Fluorina, Hematit, Hiacint, Jad, Jasp, Lapis Lazuli, Opal, Opal de foc, Peridot, Perla, Piatra lunii, Piatra sangelui (Heliotrop), Safir albastru inchis,
Turcoaz, Tumalin.
Talisman norocos: Ametist.
Recomandabil: PIETRE ALBASTRU INCHIS SAU VIOLET.

Despre Sufletele Pereche si Sufletele Gemene

 

suflete pereche

Sufletele Pereche pot fi mai multe intr-o viata dar Sufletele Gemene sunt perechi unice.

Sufletele “Pereche”
Sunt o multime… poate si ca sa ne iasa din cap ideea ca suntem jumatati in cautarea altor jumatati. Suntem parti dintr-un intreg, avem o multime de alte parti la fel de mici /mari ca noi cu care ne simtim mai aproape de intreg. Iar cand suntem pe calea noastra suntem un Intreg in cautarea altui Intreg. Aceste suflete rezoneaza cu noi si ne ofera confort in invatarea lectiilor pe care le avem de la ei. Sunt rudele de gradul 1, amantii, iubitii, parintii, fratii. Cei cu care ne traim viata sau o mare parte din ea. Unele lectii pe care le traim alaturi de ei sunt pline de durere dar fac parte dintr-un contract nescris pe care l-am semnat inainte de a veni aici. Cele mai mari bucurii si cele mai mari dureri ne sunt oferite de aceste suflete pereche ale noastre. Unii traiesc o viata in armonie perfecta cu sufletul lor pereche iar acesta este un dar nepretuit.

Sufletele Gemene
Se spune ca nu iti intalniesti Sufletul Geaman pana nu evoluezi suficient alaturi de propriile Suflete Pereche cu care ai trait si ai invatat suficient de mult incat sa poti face fata unei intalniri atat de intense ca aceea cu Sufletul Geaman. Uneori poti crede ca ai intalnit sufletul Geaman, dar el se dovedeste a fi inca o intalnire “Pereche” de invatare, poate chiar mai dura.
Daca unul dintre ele este implicat intr-o relatie profunda, celalalt va respecta si onora acest lucru si va realiza ca este un test al iubirii neconditionate. Intalnirea cu Sufletul Geaman te provoaca sa cresti spiritual, mental, emotional, fizic si te face sa vezi dincolo de timp, ego sau limite fizice. Vei fi condus de dorinta de a fi cea mai perfecta manifestare a sufletului tau pe pamant. Nu este o relatie cu flori si inimioare, ci una care poate fi testata prin foc dar trece prin timp si spatiu.
O astfel de intalnire are caracteristicile unei intalniri magice, in care comunicarea este deschisa pe cai total diferite decat pana acum. Nu poate exista intr-o relatie de co-dependenta, bazata pe ego sau pe perceptia unei “nevoi” cum ca celalalt te-ar face un intreg. Ambele suflete se confrunta adesea cu separarea in spatiu in timp ce isi consolideaza conectarea catre spirit si isi gasesc puterea si misiunea in viata. Cand se intalnesc este magie pura, o experienta innebunitoare care le deschide perceptiile. Unora li se intampla sa experimenteze o deschidere a constientei lor pe masura ce inima lor isi extinde perceptia iubirii fara limite.

Sursa:http://nouaiubire.blogspot.ro

Sfântul Andrei și legendele dacice

sf_ap_andreiExistă specialiști care cred că după creștinarea teritoriului de la nordul Dunării și asimiliarea credințelor și practicilor creștine, sărbătoarea Sfântului Andrei a luat locul sărbătorii unei presupuse divinități dacice, Sântandrei, personificare a lupului.

Legendele despre misiunea de creștinare a Sfântului Andrei spun că acesta a fost trimis în ”tărâmurile lupilor”, unde a fost însoțit și călăuzit în teritoriile dacice de Marele Lup Alb. Evident, nu avem inscripții sau documente la care să apelăm pentru reconstituirea drumului apostolului Andrei la Nordul Dunării (de fapt, nici nu există dovezi clare  care să ateste că acesta ar fi trecut Dunărea), însă tradițiile populare cu privire la călătoria sa sunt foarte bogate.

În anii ’20, un avocat pe nume Jean Dinu culegea legende despre Sfântul Andrei, în satul Ion Corvin (jud. Constanța), în apropierea căruia se află peștera în care se spunea că a poposit apostolul. Legenda spune că Sfântul Apostol Andrei i-a creștinat pe strămoșii lui Zamolxe în cele nouă izvoare din vecinătatea peșterii. O baladă dobrogeană amintește că însuși Decebal, urmașul regelui Duras, ar fi venit la peștera Sfântului Andrei: ”La schitul din tei,/ Crucea lui Andrei,/ Cine că-mi venea,/ Și descăleca?/ Venea Decebal,/ Călăre pe-un cal,/ Sfinții că-mi găsea,/ Cu ei că-mi vorbea,/ Dar nu se-nchina/ Nici cruce-și făcea. / La schitul din tei, / Crucea lui Andrei,/ Traian că venea,/ La slujbă ședea,/ Slujbă ascultă, / Și îngenunchea,/ și nu se-nchina…/ Pe murg călărea,/ Și calea-și lua,/ La cetatea lui,/ A Trofeului…” .

Majoritatea tradițiilor populare stabilesc o legătură între Sfântul Andrei și lupi. El ar fi avut darul de vindeca răni, și prin rugăciuni ”lega gura lupilor”, apărându-i pe oameni și vitele lor. Lupul a fost întodeauna considerat simbol al dacilor, iar unele legende spun că Marele Lup Alb, considerat căptenia lupilor, a fost alături de daci la căderea Sarmizegetusei.

Legenda spune că, în vremuri uitate, un preot al lui Zamolxis cutreiera fără răgaz pământurile Daciei pentru a-i ajuta pe cei care aveau nevoie, transmițând geto-dacilor că Marele Zeu veghea asupra lor. Fără a fi în vârstă, avea părul și barba albe ca neaua, iar credința, curajul și dârzenia sa erau cunoscute nu numai de oameni și de Zalmoxis însuși, ci și de fiare. Zeul, dându-și seama de valoarea slujitorului său, îl oprește la el, în munți, pentru a îl avea aproape. Departe de oameni, preotul continuă să slujească cu aceeași determinare ca și înainte. În scurt timp, fiarele Daciei au ajuns să asculte de el și să îl considere conducătorul lor. Cel mai mult îl îndrăgeau lupii, căci aceștia erau singurii fără conducător, numai foamea ținându-i în haită.

După un timp, Zalmoxis vorbește cu preotul său și decide că a venit timpul ca acesta să îl slujească în alt chip, astfel îl transformă în animal. Însă nu în orice animal, ci în cea mai temută și mai respectată fiară a Daciei, într-un Lup Alb, mare și puternic, dându-i menirea să adune toți lupii din codri pentru apărarea tărâmului. Astfel, de câte ori dacii erau în primejdie, lupii le veneau în ajutor, era de ajuns doar să se audă urletul Marelui Lup Alb și de oriunde ar fi fost, lupii săreau să îi apere pe cei care le deveniseră frați. Lupul Alb însă era și judecător, pedepsind lașii și trădătorii.

Într-o zi însă, Zeul îl cheamă din nou pe slujitorul său la el, de această dată pentru a-i da posibilitatea să aleagă, pentru ultima oară dacă vrea să rămână lup sau să redevină om. Cu toată mâhnirea pe care o poartă în suflet, știind ce vremuri vor urma, decide să rămână alături de Zeul său, sperând că astfel să slujească mai cu folos ținutul și poporul său.

Cu toată vigilența geto-dacilor, a lupilor și a Marelui Lup Alb, romanii reușesc să se infiltreze în rândurile lor și, în apropiere de marea invazie, sădesc în sufletele unor lași sămânța neîncrederii față de Marele Zeu. Astfel, unii daci încep să se teamă că Zeul nu le va fi alături în marea bătălie, iar trădătorii cuprinși de frică încep să omoare toți lupii ce le ieșeau în cale în speranța că unul din aceștia va fi Marele Lup Alb al cărui cap îl vor putea oferi romanilor în schimbul vieții lor. Lupii, câți au mai scăpat fug în inima munților spre a nu mai reveni niciodată în ajutorul fraților ce îi trădaseră.  Lupul Alb și Zalmoxis se retrag în Muntele Sacru de unde vor privi cu durere în inimi cum geto-dacii vor fi înfrânți de romani din cauza trădării.

Se presupune că vechile credinţe şi ritualuri ale populației precreștine au fost înglobate în noua religie. Spre exemplu, interdicţia de a lucra în ziua Sfântului Andrei, ziua fiind sub interdicţia lupilor; noaptea premergătoare sărbătorii Sfântului Andrei (29/30 noiembrie) este concepută ca sabat al strigoilor şi al lupilor. În această noapte, în special la sate, se practică încă ritualuri ciudate, din credinţa că astfel se pot găsi mai uşor protecţia de toate relele, bunăstarea şi chiar dragostea. Anumite obiceiuri legate de ziua Sfântului Andrei ca: tăierea de ramuri din copaci şi plantarea de grâu în vase cu apă, pentru a fi păstrate pentru anul Nou, amintesc de rituri agrariene mai vechi. Sfântul Andrei este considerat ca fiind mai mare peste vite şi fiare, păzitor al turmelor de pericolul lupilor, patron şi îmblânzitor al lupilor, cel ce „leagă gura lupilor”. Aceste calităţi mitice nu i-ar fi putut fi atribuite dacă identitatea simbolică între daci şi lupi s-ar fi pierdut cu totul din memoria colectivă. Ele indică, folcloric, atât obiectivul patronat de Sfântul Andrei al trecerii dacilor la noua religie, cât şi caracterul adânc popular al acestei acţiuni. Tinerii superstiţioşi şi nu numai cred că acum au şansa să-şi cunoască iubitul sau ursitul. Însă, pe de altă parte, există credinţa că este momentul pentru a se lua măsuri de apărare împotriva duhurilor rele. Spiritele malefice ale celor decedaţi au, în această noapte, puteri sporite.

Sursa: http://www.historia.ro