Mantre Sacre

reiki_mantre

Mantra AUM

AUM este un cuvânt din Sanskrită, cea mai veche limbă scrisă cunoscută pe pământ. În aceste scrieri străvechi, AUM este sunetul primordial, sunetul creaţiei Universului. Se spune că este sunetul care conţine toate celălalte sunete, toate cuvintele, toate limbile şi toate mantrele.

AUM este mantra de bază dintre toate mantrele sanscrite. Este o abreviere a celor trei manifestăriri ale energiei divine(shakti): A (Bhrahma Shakti – puterea de a crea ), U (Vishnu Shakti – puterea de a păstra, a conserva, a mentine echilibru), and M (Shiva Shakti – a elibera, distruge). Liniştea care urmează după fiecare pronunţie a sunetului este starea absolută de A FI, numită Brahman, care este începutul şi sfârşitul a tot ceea ce există.

Grafic aceasta silabă din Sanskrită este formată din trei parţi: partea care seamnă cu cifra 3 este “A“, caciula de deasupra este “U” iar punctul este “M“. Se mai numeşte şi silaba din patru elemente, al patrulea fiind tăcerea din care ia naştere sunetul şi moare. Deasemenea, simbolic, “A” este starea trează a contiinţei, “U” este starea de visare şi “M” somn profund şi a patra, tăcerea, este starea dincolo de cele trei. Simbolul reprezintă şi cele trei planuri ale existenţei – fizic, astral şi cauzal.

Sunetul produs de “A” significă tot ce este observat şi perceput în starea de constiinţă a unui individ. Sunetul literei “U” significă tot ce este observat şi perceput în starea de conştiinţă din timpul somnului. Sunetul produs de “U” significă tot ceea ce este necunoscut. ‘Liniştea’ reprezintă realitatea fundamentală care este dincolo de cele trei.

Încântarea mantrei AUM va purifica mintea, emotile, trupul şi dă naştere unor raze de lumină care aduc iluminarea mintii. În alte cuvinte mai new age putem considera că AUM este sunetul divin şi simbolul sacru, ce ne conectează la Înalta Conştiinţă a Sursei Divine purificând corpurile noastre energetice, chakrele şi ridicând starea noastră vibraţională la frecvenţa Sinelui nostru Superior.

Mantra Om Mani Padme Hum

Dintr-o lectură oferită de Înalţimea Sa Dalai Lama din Tibet la Centrul Mongol Buddhist Kalmuck, din New Jersey. Om Mani Pedme Hum (sau Om Mani Pedme Hung) este cea mai populară mantră în Tibet, recitată de Buddhisti, pictată sau gravată pe roci, roţi de rugaciune, cranii de iac. Tibetanii, aproape toţi buddhistii, cred că este foarte benefic să practice mantra lui Chenrezi, Bodhisattva al Compasiunii (Zeitatea protectoare a Tibetului), care eliberează karma negativă, acumulează merit, ajută să te salvezi din oceanul de suferinţă şi să atingi starea de Buddha. Rostind mantra cu voce tare sau în surdina, învartind roţile de rugăciune cu mantra şi gravând mantra în pietre sunt practicile obişnuite.

OM simbolizează impuritatea corpului, vorbirii şi minţii şi de asemenea nobleţea şi puritatea corpului, vorbirii şi minţii a unei Buddha. Buddhismul susţine ca impuritatea corpului, vorbirii şi minţii poate fi transformată, purificată ca al unui Buddha, care a fost odată impur şi apoi eliberându-se de atributele negative, a realizat iluminarea. MANI, bijuteria, simbolizează factori ai metodei, compasiunii şi iubirii, intenţia altruistă de a te ilumina. “Aşa cum o bijuterie este capabilă să înlăture sărăcia, aşa şi mintea altruistă a iluminarii este capabilă să înlăture sărăcia, dificultăţile pentru a atinge pacea interioară. Similar, aşa cum o bijuterie împlineşte dorinţele fiinţelor, aşa şi intenţia altruistă de a te ilumina împlineşte dorinţele fiinţelor”, spune Dalai Lama. PADME înseamnă lotus şi simbolizează înţelepciunea. Crescând din noroi, dar fără a fi pătat de noroi, lotusul indică calitatea înţelepciunii, care te menţine în afara contradicţilor. Ultima silabă, HUM, înseamna inseparabilitate; simbolizand puritatea şi poate fi realizată prin uniunea metodei cu înţelepciunea.

OM MANI PADME HUNG HRI

Aceasta este mantra compasiunii iubitoare. Aceasta este mantra fundamentală, care purifică

suferinţa din cele şase tărâmuri ale samsarei. În acelaşi timp, ea purifică cauza suferinţei celor

şase emoţii negative. Această mantra reprezintă întruparea lui Buddha Avalokiteshvara (Chenresi) şi este esenţa iubirii necondiţionate şi a compasiunii tuturor Buddhaşilor. Recităm această mantra cu iubire şi compasiune pentru toate fiinţelor simţitoare, mamele noastre, care ne-au fost părinţi de-a lungul nenumăratelor vieţi trecute. Oricine recită această mantra cu inima plină de compasiune iubitoare şi cu dorinţa de a purifica şi elibera fiinţele de suferinţă şi de cauza suferinţelor produsă de cele şase emoţii negative, karma lui/ei negativă este purificată odată cu karma tuturor fiinţelor simţitoare. În această viaţă avem nevoie de hrană, haine, adăpost şi bani, dar după moarte doar “MANI” ne poate ajuta.

Chiar şi stăpânul morţii se închină în faţa tuturor acelora care recită această mantră în mod regulat:A fost odată o femeie care a recitat mantra OM MANI PADME HUNG HRI zi şi noapte necontenind a învârti morişca rugăciunii ei. Într-o zi ea a murit. În timp ce fiinţele stăteau la coadă în faţa stăpânului morţii, ei au observat dintr-o dată cum stăpânul morţii se ridică şi se închină în direcţia de unde iradia o lumină enormă însoţită de murmurul OM MANI PADME HUNG HRI. Lumina provenea chiar de la această femeie care ajunsese acolo învârtind în continuu roata rugăciunii ei şi murmurând sunetul divin al acestei mantra.

OM: silaba “OM” purifică mândria şi suferinţa zeilor şi a zeiţelor aflate în rai. În rai, mândria

este principala emoţie negativă care afectează fiinţele şi care le face să decadă din nou în

străfundurile samsarei. Mintea zeilor şi a zeiţelor nu este liberă de ignoranţă, ei fiind plini de

mândrie şi aroganţă. Ei cred că sunt perfecţi. Viaţa lor este extrem de fericită, toate dorinţele

lor sunt îndeplinite şi viata lor este foarte lungă. Ei ajung să aibă o astfel de viaţă datorită

faptului că de-a lungul vieţilor trecute au acumulat foarte multă karmă pozitivă, numai că ei uită

să o dedice în scopul obţinerii iluminării. Karma pozitivă este folosită doar în scopul obţinerii

fericirii şi astfel, fiinţele din tărâmul zeilor nu reuşesc să transceandă ignoranţa fiind ghidate

în mod greşit de marea lor fericire. În mod egoist, lor nu le pasă de suferinţa celorlalte fiinţe,

care suferă zi şi noapte. După ce această karmă este consumată, ei trebuie de asemenea să moară.

Dacă nu dezvoltă înţelepciunea iluminării şi nu îşi purifică mintea de mândrie, ei trebuie să

experimenteze din nou suferinţa morţii şi a tărâmurilor inferioare, în conformitate cu karma lor

individuală. (În anumite tărâmuri ale zeilor, învăţăturile despre iluminare sunt prezente şi

fiinţele din acea lume practică Dharm)Atunci când zeii sau zeiţele trebuie să moară, după multe bilioane de ani de fericire, o voce anunţă în ceruri că în această zi acest zeu sau zeiţă trebuie să moară. În conformitate cu karma individuală, el/ea vor renaşte în iad, pe tărâmul spiritelor flămânde , în tărâmul animalelor, ca fiinţă umană, ca semizeu sau semizeiţă sau din nou, în tărâmul zeilor. În acel moment, zeul sau zeiţa care trebuie să moară îşi pierde ornamentele divine, radiaţia luminoasă şi devine foarte urât/urâtă. Toţi ceilalţi zei şi zeiţe părăsesc pe cel care urmează să moară, iar această fiinţă trebuie să sufere cumplit (precum un peşte fără apă) o perioadă de cinci ani în lumea zeilor (corespunzător a câteva milioane de ani din lumea noastră).

Mantra “Om Mani…” şi vase de ofrande cu apă şi flori sfinţite

Emoţia negativă a mândriei şi acumularea de foarte multă karmă pozitivă, dar care este

dedicată în scopul fericirii proprii, nu face decât să permită fiinţelor să ajungă în rai, unde

ele îşi pierd timpul, deoarece propria fericire devine obstacolul în calea evoluţiei spirituale.

MA: silaba “MA” purifică gelozia şi suferinţa semizeilor şi a semizeiţelor. Precum în cazul

zeilor, semizeii şi semizeiţele sunt, de asemenea, fericiţi, viaţa lor este lungă şi dorinţele lor

sunt îndeplinite, totuşi, într-o mai mică masură decât în cazul zeilor şi al zeiţelor. Deoarece

semizeii sunt capabili să vadă tărâmul zeilor şi să observe că aceştia sunt mai fericiţi şi au

atins un grad mai înalt de perfecţiune decât ei, încep să devină geloşi şi încep să îşi dorească

să cucerească raiul şi să stăpânească tărâmul zeilor. Din acest motiv, ei încep războaie împotriva

zeilor şi a zeiţelor şi mulţi dintre ei îşi găsesc sfârşitul în astfel de bătălii. (Zeii şi

zeiţele nu mor chiar dacă sunt răniţi/rănite pentru că ei au la dispoziţie nectarul divin care le

redă viaţa şi sănătatea). Emoţia negativă a geloziei face ca fiinţele să se nască în tărâmul

semizeilor.

NI: silaba “NI” purifică dorinţa şi suferinţa fiinţelor umane. Principala slăbiciune a fiinţelor

umane este dorinţa. Emoţia negativă a dorinţei şi amestecul dintre seminţele acţiunilor bune şi

rele determină fiinţele să se nască în lumea oamenilor. Cu toate acestea, lumea fiinţelor umane

este cea mai norocoasă, de vreme ce iluminarea poate fi atinsă în preţiosul corp uman, maeştrii

care fac disponibile învăţăturile spirituale în acest tărâm. Deoarece fiinţele umane nu

experimentează fericirea extremă (precum zeii şi semizeii) sau sufeinţa extremă (precum animalele,

spiritele flămânde sau fiinţele din iad) ele au astfel oportunitatea să înveţe, să evolueze şi să

atingă iluminarea.

PAD: silaba “PAD” purifică lipsa de raţiune şi suferinţa animalelor. Animalele trăiesc într-o

continuă ameninţare fiindu-le frică să nu fie mâncate de alte animale. Singura lor sursă de

fericire este mâncarea sau aceea de a beneficia de favorurile oamenilor, ca animale de companie.

Animalele trăiesc în ignoranţă, pentru că ele nu au un nivel înalt de inteligenţă, nu au

posibilitatea să vorbească şi astfel, oportunităţile lor sunt limitate. Ignoranţa, lipsa de

raţiune şi karma negativă realizată din ignoranţă, determină fiinţele să se nască în tărâmul

animalelor.

ME: silaba “ME” purifică zgârcenia şi lăcomia, precum şi suferinţa spiritelor flămânde. În vieţile

trecute aceste fiinţe au fost foarte zgârcite şi lacome şi au realizat o mulţime de fapte negative

care au rezultat din aceste emoţii. În conformitate cu legea karmei, ele renasc în tărâmul

spiritelor flămânde, unde urmează să experimenteze foarte multă suferinţă, fiind mereu însetate şi înfometate fără a avea putinţa de a fi satisfăcute. Emoţiile negative ale zgârceniei şi lăcomiei, precum şi seminţele faptelor negative ce decurg din aceste emoţii determină naşterea fiinţelor în tărâmul spiritelor flămânde.

HUNG: silaba “HUNG” purifică furia şi suferinţa fiinţelor din iad. Există două tipuri de tărâmuri

inferioare ale iadului, unde fiinţele experimentează suferinţa extremă, sunt aşa-numitele “iaduri reci” şi “fierbinţi”. Emoţia negativă a mâniei şi seminţele acţiunilor distructive ale crimelor determină fiinţele să renască în aceste tărâmuri. Fiinţele din iad trebuie să îşi ispăşească aici suferinţa până îşi consumă şi purifică karma negativă. Totuşi, prin intermediul puterii mantrei

“OM MANI PADME HUNG HRI” ele pot să purifice seminţele acţiunilor negative şi energia ce rezultă din aceste acţiuni.

HRI: silaba “HRI” garantează că cele menţionate mai sus se vor întâmpla şi anume că cele şase emoţii negative ale celor şase tărâmuri vor fi purificate. Atunci când silaba “HRI” este

pronunţată, toate fiinţele simţitoare, fenomenele şi fiinţele iluminate se unesc în natura

esenţială a minţii care este perfecţiune, libertate, deschidere totală şi fericirea eternă a

iluminării. Silaba “HRI” este phowa supremă.

 

Mantra Sufletului este urmatoarea:

” Eu sunt Monada. Eu sunt Sufletul. Eu sunt Lumina Divina. Eu Sunt lubirea. Eu sunt lntentia, Eu

sunt modelul perfect.”

 

1. Eu sunt Sufletul – afirmatie care va aduce identificarea cu Sufletul. Steaua Sufletului creste

in marime, stralucire si radiere, iar canalul central incepe sa se umple cu focul curcubeu.

Aceasta afirrnatie aduce identificarea cu Sufletul.

2. Eu sunt Lumina Divina – afirmatia acceseaza supraconstientul, iar focul curcubeu continua sa

curga in canalul central, sa-l umple

3. Eu Sunt lubirea – afirmatia acceseaza iubirea spirituala. O culoare trandafirie, roz se revarsa

din inima Stelei Sufletului inundand canalul central

4. Eu sunt lntentia – acceseaza intentia, vointa spirituala. Culorile rosu aprins (clar,

stralucitor) , violet, alb si albastru-indigo, incep sa se reverse si sa umple canalul central

5. Eu sunt modelul perfect – aceasta ultima afirmatie semnifica faptul ca ati venit in viata

prezenta cu un scop precis al sufletului, iar acesta va va fi revelat; Cei sapte centri energetici

care se afla de-a lungul coloanei vertebrale se intensifica. Podul curcubeu, reprezentat de

canalul central este un pod, o legatura de energie si constiinta intre spirit si materie. Este

canalul, conducta prin care viata spiritului si constiinta sufletului circula.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.