Rugaciunea Sfantului Ciprian

 rugaciune_spiritualitate (2)

Stăpâne Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi slăvit eşti; împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, slavă Ţie. Tu, Cel ce locuieşti în lumina cea pătrunsâ şi apropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi supusului Tau, depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul şi fă-1 să-şi dea roadele lui; copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecelui; acestea şi toata lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă şi toată zidirea de toate legă¬turile diavoleşti, şi dezleagă pe robii Tai (numele) împreună cu toate ale casei lor de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice, împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri toată lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările sataniceşti şi de toate legăturile lui, şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume: MESSIA IISUS HRISTOS.
Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine slujitorul Tău şi dezleagă pe robii Tai (numele) de toate legăturile satanei şi dacă sunt legați în cer, pe pământ, sau sub pământ, cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, piatră, lemn, scriere, sânge, păr sau orice parte a corpului uman, sau cu al păsărilor, sau  al peştilor,  prin necurăţie, menstruaţie, poza, mercur, sau în alt chip s-au abătut asupra lor, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, gheare de pasăre, prin şerpi vii sau morţi, sau prin pământul morţilor, sau a apei cu care se spală morţii, sau banii care se pun în mâna sau pe ochiul morţilor, sau legăturile cu care se leagă mâinile sau picioarele morţilor, de sunt farmece făcute pe căiţă, sau dacă au venit prin străpungere de ace ale păpuşilor, sau de sunt farmece aruncate pe apă curgă¬toare, în foc, de sunt făcute pe argint viu, pe bani, mâncare, ţărâna luată din urmă, pe orice element al naturii (apa, aer, foc, metal, pamant, eter), pe spirite ale aerului, focului, apei, naturii, pamantului metalelor, eterului, pe cheagul de lapte, pe sporul casei, pe case, pe masini sau pe orice obiect, pe drumuri, pe comunicare, pe concentrare, pe imaginea publica, pe personaitate, pe dragoste, sex, relatii, pe firme, pe job, pe evolutie, pe misiune, de sunt atacuri de orice fel, deochiuri, vampirizari, manipulari, sau orice incalcare a liberului lor arbitru, de sunt venite prin oglinda, cristale sau tehnologie, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.
Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfărâmă şi distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robii Tăi (numele) păzeşte-i cu toţi ai casei lor, de toate uneltirile diavoleşti. Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci   , toate puterile potrivnicilor! Pustieşte, distruge şi depărtează, pentru totdeauna, toate lucrările magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robii Tăi (numele).
Aşa, Doamne, auzi-mă pe mine slujitorul Tău şi pe supusul Tău cu toţi ai casei lui, şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala şi de tot blestemul, de toată mania, nenorocirea, clevetirea, invidia, viciile, dependentele, farmecele, descântecele, ghinioanele, argintul viu, nemilostivirea, lenea, lancezeala, lipsa de determinare sau vointa, lăcomia, neputinţa, prostia, uitarea, zapaceala, neînţelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, egoul, ispita, frica, dezechilibrele şi de toate rătăcirile şi greşalele, ştiute şi neştiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat eşti în veci.
Iti multumesc si iti sunt recunoscator pentru protectie! Amin.

Se citeste de 40 de ori.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.